Nr projektu. 6

Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia przez rozbudowę infrastruktury i modernizację wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Ratownictwa Specjalistycznego Starówka we Wrocławiu [WBO. 2019]

Kategoria: nieinwestycyjne

Budżet zgłoszony: 350 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie, ponieważ zakup samochodu specjalistycznego jest czynnością prawną. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 13) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie, ponieważ zakup samochodu specjalistycznego jest czynnością prawną. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 13) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

W ramach projektu zakupiony zostanie specjalistyczny samochód niezbędny do przewozu ratowników oraz wyposażenia ratowniczego wykorzystywanego w celu niesienia pomocy wszystkim mieszkańcom gminy Wrocław.

Uzasadnienie projektu

Jak pokazują statystyki z roku na rok rośnie ilość akcji podejmowanych przez jednostkę GRS OSP Starówka, zakup samochodu ratowniczego znacząco poprawi skuteczność działań jednostki, co w konsekwencji poprawi bezpieczeństwo obywateli gminy Wrocław. Zakup samochodu pozwoli również na bardziej komfortową pracę związaną ze szkoleniami prewencyjnymi, edukacyjnymi i innymi działaniami jednostki.
OSP Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Starówka, jest jednostką przygotowaną do niesienia pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia życia w najcięższych sytuacjach, wspierając przy tym formacje zawodowe takie jak Państwowa Straż Pożarna oraz Pogotowie Ratunkowe.
Ratownicy pozostają w gotowości do działań przez cały rok.

Grupa beneficjentów projektu

Beneficjentami projektu będą wszyscy mieszkańcy Wrocławia, natomiast użytkownikami pojazdu będzie Ochotnicza Straż Pożarna, Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Starówka.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Szacunkowo beneficjentami projektu może być około 700 000 mieszkańców z terenu miasta Wrocławia.

Elementy projektu

1 x zakup samochodu specjalistycznego

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Parking przy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 9 we Wrocławiu, przy ulicy Borowskiej 138 będzie miejscem stacjonowania zakupionego samochodu, z możliwością przemieszczenie w dowolne dostępne miejsce w razie potrzeby.

Osiedle: Gaj

Kontakt z liderem projektu