Nr projektu. 433

Lotniczy Park Osiedlowy, etap I [WBO. 2019]

Głosów: 845

Kategoria: rewitalizacja

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Jan Solarek

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji zadania to 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji zadania to 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Lotniczych Zakładów Naukowych, naturalnym wydaje się posadowienie infrastruktury rekreacyjnej o tematyce lotnictwa i aeronautyki. Od np. kształtu ławek (modele samolotów lub ich elementów), lamp oświetleniowych (kształty np. rakiet), poprzez makietę wrocławskiego lotniska, urządzenia rekreacyjne związane z tematyką aż do np. tablic edukacyjnych poświęconych polskiemu lotnictwu i aeronautyce maskujących mało estetyczne w tym miejscu ogrodzenie LZN. Do tego wybieg dla psów z odpowiednią infrastrukturą, remont zjazdu do dwóch budynków komunalnych z ul. Kiełczowskiej oraz alejki i chodniki. Beneficjentami projektu będą mieszkańcy okolicznego osiedla oraz LZN (etap I).

Uzasadnienie projektu

Jedna z ostatnich działek w bardzo zabudowanej mieszkaniowo części Psiego Pola-Zawdiawia, która może być zagospodarowana na mały park osiedlowy (który może być częścią większego projektu sieciowego). Teren leżący odłogiem z bardzo dużym potencjałem do wykorzystania.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy osiedla położonego między ulicami Kiełczowską, Inflancką, rondo Lotników Polskich, Gorlicką.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Kilka tysięcy mieszkańców.

Elementy projektu

1 x Chodnik Kiełczowska - osiedle Poleska 17-41
1 x Chodnik Lotnicze Zakłady Naukowe - "Statek"
8 x Lampy oświetlenia
2 x Alejka
6 x Ławka
6 x Kosz na śmieci
1 x Wybieg dla psów z infrastrukturą
4 x Urządzenia zabawowe o tematyce lotniczej dla młodzieży
8 x Tablice o tematyce związanej z polskim lotnictwem i aeronautyką
1 x Nowa nawierzchnia zjazdu z ulicy Kiełczowskiej

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Obszar pomiędzy ulicą Kiełczowską, Lotniczymi Zakładami Naukowymi, osiedlem Poleska 17-41

Osiedle: Psie Pole-Zawidawie

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

845

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 845
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 474
Mężczyźni 371

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.