Nr projektu. 415

Rekreacyjny Szlak „Dolina Odry” - etap I Biskupin Sępolno Zalesie [WBO. 2019]

Głosów: 1 162

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Renata Piwko-Wolny

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie działki nr 3/7 obręb Zalesie. W zakresie pozostałych działek ocena negatywna, ponieważ działki te są sklasyfikowane jako grunt rolny, co wymaga przeprowadzenia procedury płatnego odrolnienia oraz ponoszenia opłat w wysokości 10% wartości gruntu przez okres 10 lat. W związku z tym realizacja projektu w tym miejscu przekracza maksymalna kwotę na projekt WBO 2019. Tym samym projekt nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt 5), 10) oraz 14) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Ponadto inwestycja zlokalizowana jest głównie na gruntach nienależących do Gminy Wrocław. Tym samym projekt nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt. 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Szacunkowy kosz inwestycji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie działki nr 3/7 obręb Zalesie. W zakresie pozostałych działek ocena negatywna, ponieważ działki te są sklasyfikowane jako grunt rolny, co wymaga przeprowadzenia procedury płatnego odrolnienia oraz ponoszenia opłat w wysokości 10% wartości gruntu przez okres 10 lat. W związku z tym realizacja projektu w tym miejscu przekracza maksymalna kwotę na projekt WBO 2019. Tym samym projekt nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt 5), 10) oraz 14) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Ponadto inwestycja zlokalizowana jest głównie na gruntach nienależących do Gminy Wrocław. Tym samym projekt nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt. 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Szacunkowy kosz inwestycji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Projekt „Rekreacyjny Szlak Dolina Odry” zakłada zagospodarowanie sieci skwerów wypoczynkowych na szlaku Odry. Elementem wspomagającym będzie tu wymiar edukacyjny, dotyczący Odry, flory i fauny jej dorzecza a także oczywiście Wrocławia.
Projekt planujemy wieloetapowo, tak aby zagospodarować „nieużytki” wzdłuż Odry na osi wschód-zachód Wrocławia, zarówno wzdłuż Odry jaki i kanału żeglugowego.
Planujemy w I etapie stworzenie 1 miejsca/placu wypoczynkowo-rekreacyjnych z infrastrukturą:
- W-w Zalesie teren przy górce Kilimandżaro.
PEŁNY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU (z uwagi na ograniczone miejsce w formularzu zgłoszeniowym)

Uzasadnienie projektu

Wrocław okala Odrę (główny szlak wodny miasta) kilometrami wałów, które od paru lat – po rewitalizacji – stały się chętnie uczęszczanym szlakiem rowerowo-spacerowym. Podczas takiej formy rekreacji elementem niezbędnym – o który od lat wyraźnie wnioskują mieszkańcy Wrocławia - stają się stacjonarne miejsca „odpoczynku chwilowego” i dodatkowej rekreacji np. zieleńce wyposażane w niezbędną infrastrukturę taką jak ławki, mały plac rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży, źródełko wody, toaleta. A wszystko to blisko szlaku pieszo - rowerowego, blisko Odry, blisko zjazdu z wału, wygodnie, czysto i zadbanie

Grupa beneficjentów projektu

Projekt ma szansę trafić do każdego mieszkańca Wrocławia i turystów korzystających z formy wypoczynku spacerowo-rowerowego.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Szacunkowo w I etapie do 100 000 osób, w dalszych etapach liczna będzie rosła w miarę rozwoju projektu na dalsze osiedla i dzielnice.

Elementy projektu

1 x Budowa zielonego skweru wielkości 400m2 (zieleń, mała architektura) do 150000
1 x Mały plac rekreacyjny około 100 m²): 150000 zł.
1 x nasadzenia
1 x projekt na całość z etapowanie na lata dalsze
1 x Budowa toalety parkowej: 500 000 zł (koszt toalety 250 000 zł + niezbędne przyłącza)
4 x tablice informacyjno-edukacyjne wykonanie
3 x źródełka wody pitnej

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Strachocin-Swojczyce-Wojnów, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Zacisze-Zalesie-Szczytniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 162

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 162
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 661
Mężczyźni 501

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.