Nr projektu. 371

SKATEPARK WIELKA WYSPA, czyli jak zachęcić Twoje dziecko do wyjścia na dwór! [WBO. 2019]

Głosów: 1 430

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Dominik Kierecki

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie terenu przy ul. Bacciarellego wskazanego w formularzu poprawkowym. Szacunkowy koszt inwestycji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie, ponieważ uzyskał negatywną opinię MKZ. Ponadto w zakresie działki nr 18/1, AM-6 z uwagi na odległość od korony wału poniżej 50 m brak wykonalności technicznej. Tym samym projekt nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt 1) oraz § 7 ust. 2. pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

SKATEPARK WIELKA WYSPA to projekt, który przewiduje budowę skateparku o pow. ok. 310 m2. Duża powierzchnia projektowanego parku daje możliwość korzystania z obiektu przez wszystkich chętnych - skaterów, rolkarzy, rowerzystów czy osób na hulajnogach.
Betonowa powierzchnia gwarantuje, że obiekt ten może przez długie lata służyć lokalnej społeczności. A w kolejnych edycjach WBO chcemy go rozbudować o kolejne moduły, tak aby stworzyć najfajniejszy skatepark na świecie. I to na naszej Wyspie!
Warto wiedzieć, że najbliższy od nas profesjonalny skatepark znajduje się w odległości aż 11 km - przy ul.Legnickiej. Dlatego nasz skatepark ma być atrakcyjną ofertą dla wszystkich mieszkańców Wielkiej Wyspy, którzy mogliby tutaj dotrzeć rowerem czy pieszo.

Uzasadnienie projektu

Komputer czy sport? Czas pomyśleć o młodzieży, która zamiast grać godzinami na komputerach mogłaby spędzać czas na wolnym powietrzu, realizując swoje sportowe pasje, a przede wszystkim - spotykając się ze sobą. Na Wielkiej Wyspie brakuje takich miejsc, dlatego chcemy to zmienić i wybudować publiczny SKATEPARK, z którego bezpiecznie będą mogły korzystać zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli. Spełniałby on również ważne społeczne funkcje: od integracji środowiska po kształtowanie postaw prozdrowotnych i wzmacnianie więzi międzyludzkich. Inwestujmy w miejsca realne, nie wirtualne! Dlatego „Zapauzuj z komputerem, zostań skaterem!” i głosuj na 371!
Szczegóły na https://www.facebook.com/SkateparkWielkaWyspa/

Grupa beneficjentów projektu

Wszystkie pokolenia skaterów, rolkarzy, rowerzystów i osób jeżdżących na hulajnogach - od osób początkujących po zaawansowanych zawodników.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Biorąc pod uwagę odległość do najbliższego skateparku - ul. Legnicka - spodziewamy się dużej popularności na poziomie 100 osób dziennie.

Elementy projektu

1 x quarter
3 x podesty
1 x bank ramp
2 x grindbox
1 x poręcz
4 x elementy małej architektury jak: ławki
4 x elementy małej architektury jak: kubły na śmieci
2 x elementy małej architektury jak: stojaki na rower
1 x połączenie parkowej ścieżki z obiektem
4 x oświetlenie fotowoltaiczne - sterowane i funkcjonujące do godziny 22.00

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Tereny zielone za osiedlowym targowiskiem przy ulicy Bacciarellego. Współrzędne środka wyznaczonego obszaru to 51.103929, 17.117895. W załączniku rzut z Google Maps z zaznaczonym obszarem - w odległości większej niż 50 m od korony wału.

Osiedle: Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 430

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 430
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 701
Mężczyźni 729

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.