Nr projektu. 346

Chcemy oddychać - ratujmy starodrzew i zieleń przy ulicach! [WBO. 2019]

Głosów: 900

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym. Szacunkowy koszt inwestycji to 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie ze względów formalnych. Lider nie wskazał konkretnych lokalizacji. Tym samym nie został spełniony zapis § 7 ust. 2, pkt. 1) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Lider powinien wskazać o jakie główne ulice chodzi w projekcie.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Ubywa we Wrocławiu najcenniejszych drzew – dużych drzew rosnących przy ulicach i chroniących nas przed spalinami, kurzem i hałasem. Właśnie dlatego trzeba w sposób szczególny traktować ten odziedziczony starodrzew, bo to on w największym stopniu oczyszcza powietrze. Brakuje we Wrocławiu działań pielęgnacyjnych, które przedłużyłyby życie dojrzałych drzew. Atakowane są przez jemiołę, zabetonowywane, zadeptywane. Trzeba je ratować.
Niech wrocławskie ulice nie zamieniają się w betonowe tunele! Mieszkamy tu - w przeciwieństwie do wielu miejskich decydentów – i musimy tu oddychać i żyć. Niech zamiast betonu pojawi się przy ulicach zieleń, a cenne stare drzewa dostaną szanse na dłuższe życie, by ratować nas przed zanieczyszczeniami i hałasem.

Uzasadnienie projektu

Ubywa we Wrocławiu najcenniejszych drzew – dużych drzew rosnących przy ulicach i chroniących nas przed spalinami, kurzem i hałasem. Właśnie dlatego trzeba w sposób szczególny traktować ten odziedziczony starodrzew, bo to on w największym stopniu oczyszcza powietrze. Brakuje we Wrocławiu działań pielęgnacyjnych, które przedłużyłyby życie dojrzałych drzew. Atakowane są przez jemiołę, zabetonowywane, zadeptywane. Trzeba je ratować.
Niech wrocławskie ulice nie zamieniają się w betonowe tunele! Mieszkamy tu - w przeciwieństwie do wielu miejskich decydentów – i musimy tu oddychać i żyć. Niech zamiast betonu pojawi się przy ulicach zieleń, a cenne stare drzewa dostaną szanse na dłuższe życie, by ratować nas przed zanieczyszczeniami i hałasem.

Grupa beneficjentów projektu

Stali i tymczasowi mieszkańcy Wrocławia, pracujący i mieszkający przy głównych ulicach miasta, turyści.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

1 234 000

Elementy projektu

1 x Prace pielęgnacyjne przy starych drzewach i ich otoczeniu
1 x Usunięcie betonu i innej twardej nawierzchni
1 x Nawiezienie żyznej ziemi, kompostu, mulczu, odtworzenie ściółki
1 x Nasadzenia ochronne wokół pni (np. bluszcz, trzmielina)
1 x Nasadzenia drzew i krzewów jako zieleni izolacyjnej przy ulicach

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Po uzgodnieniach określam lokalizację jako rejony zgodne z podziałem stosowanym przez Zarząd Zieleni Miejskiej: Psie Pole Fabryczna Krzyki Śródmieście Stare Miasto Na każdy rejon przypada pula ok. 400 000 zł Wytypowanie konkretnych drzew i zakresu prac w ustalonych wyżej lokalizacjach nastąpi na podstawie opinii ZZM z uwzględnieniem najpilniejszych potrzeb, wskazań ekspertów, np. dendrologów i w porozumieniu z liderem projektu. Przykładowe ulice, przy których rosną drzewa wymagające interwencji przewidzianych w projekcie (większość już uzgodniona z ZZM): ul. Wyszyńskiego al. T. Boya-Żeleńskiego ul. Krzywoustego ul. Drobnera pl. Nowy Targ ul. Podwale ul. Kotlarska zbieg ulic Szewska i Wita Stwosza Plac Solny ul. Smoluchowskiego zbieg ulic św. Wincentego/Trzebnicka ul. Ołtaszyńska ul. Piwnika Ponurego ul. Ołbińska ul. Sycowska ul. Konduktorska zbieg ulic Nyskiej i Sernickiej, ul. Łączności ul. Jemiołowa ul Warsztatowa ul. Hubska ul. Siemiradzka ul. Dębowa ul. Lipowa ul. Starodębowa

Osiedle: Wrocław

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

900

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 900
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 619
Mężczyźni 281

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.