Nr projektu. 33

Boisko dla Ołbina [WBO. 2019]

Głosów: 950

Kategoria: sport

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Tomasz Pieniążek

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z zaznaczeniem, że w ramach WPI planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowej dla budowy boisk wielofunkcyjnych. W przypadku wygrania projektu dokumentacja będzie mogła być wykorzystana przez ZIM do realizacji boisk.
Szacunkowy koszt realizacji projektu wynosi 750 000 zł.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z zaznaczeniem, że w ramach WPI planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowej dla budowy boisk wielofunkcyjnych. W przypadku wygrania projektu dokumentacja będzie mogła być wykorzystana przez ZIM do realizacji boisk.
Szacunkowy koszt realizacji projektu wynosi 750 000 zł.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I, będzie służyło zarówno młodzieży naszej szkoły, jak również, w godzinach popołudniowych i w dni wolne od zajęć lekcyjnych, mieszkańcom dzielnicy Ołbin i młodzieży z pobliskich szkół. Inwestycja składać się będzie z:
• boiska wielofunkcyjnego boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 40x26 m umożliwiającego grę w piłkę ręczną oraz równoczesnej gry 2 zespołów w koszykówkę, i jednego boiska do gry w siatkówkę,
• oświetlenia, umożliwiające grę po zmroku.
Boisko wielofunkcyjne będzie ogrodzone piłkochwytami.

Uzasadnienie projektu

Planowane boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanowa znajdować się będzie w miejscu istniejącego aktualnie boiska asfaltowego, które pozostawia wiele do życzenia. W asfalcie występują pęknięcia i szereg nierówności. Nawierzchnia asfaltowa dla boiska szkolnego nie jest najlepszym rozwiązaniem. Jest to nawierzchnia twarda, nieelastyczna przez co użytkowanie jej przez dzieci może powodować niekorzystny rozwój stawów skokowych, a w przypadku upadków może dochodzić do groźnych urazów.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy osiedla Ołbin i uczniowie okolicznych szkół.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Z boiska będą mieli możliwość korzystać mieszkańcy Ołbina (szacunkowa liczba mieszkańców Ołbina ok. 35 tysięcy osób), jak również mieszkąńcy z innych dzielnic miasta.

Elementy projektu

2 x bramki do piłki ręcznej
4 x tablice do koszykówki z obręczami
2 x piłkochwyty
4 x oświetlenie

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Ołbin

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

950

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 950
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 567
Mężczyźni 383

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.