Nr projektu. 322

Bike Park nad Ślęzą [WBO. 2019]

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zgłoszony: 2 000 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Bartosz Jungiewicz

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie, ponieważ wskazana lokalizacja jest sklasyfikowana jako grunt rolny, co wymaga przeprowadzenia procedury płatnego odrolnienia oraz ponoszenia opłat w wysokości 10% wartości gruntu przez okres 10 lat. W związku z tym realizacja projektu w tym miejscu przekracza maksymalna kwotę na projekt WBO 2019. Tym samym projekt nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt 10) oraz 14) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie, ponieważ wskazana lokalizacja jest sklasyfikowana jako grunt rolny, co wymaga przeprowadzenia procedury płatnego odrolnienia oraz ponoszenia opłat w wysokości 10% wartości gruntu przez okres 10 lat. W związku z tym realizacja projektu w tym miejscu przekracza maksymalna kwotę na projekt WBO 2019. Tym samym projekt nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt 10) oraz 14) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. W interpretacji Urzędu Miejskiego Wrocławia występują projekty podobne: 36, 131, 234, 322.

Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie miejskiego BikePark’u w południowej części Wrocławia, którego centralnym elementem byłoby sztuczne wzgórze.

Parametry zbudowanego wzgórza:
szczyt - minimalna wysokości min. 20 m. względem podstawy
Długość u podstaw ok. 200 m.
Szerokość u podstaw ok. 100 metrów.

Trasy:
Trasy na projektowanym wzgórzu byłyby ułożone w pętle tak, żeby umożliwić trenowanie krótkich podjazdów oraz zjazdów, wraz z przeszkodami pozwalającymi na szkolenie umiejętności technicznych.
Wyobrażenie o finalnym efekcie wzgórza i Bike Parku może dać projekt "The Hill" https://www.geelongaustralia.com.au/parks/item/thehill.aspx

Uzasadnienie projektu

W ostatnim czasie pojawiły się zakazy i przeszkody, uniemożliwiające wielu miłośnikom kolarstwa górskiego trenowanie na tzw. Górce Skarbowców.
Jako jedną z alternatyw dla tej górki, podaje się budowę sztucznego wzgórza na terenach przy brzegu Ślęzy, które byłoby przeznaczone wyłącznie dla rowerzystów i miłośników sportów ekstremalnych. Takie rozwiązanie było omawiane na spotkaniach SRPG, ZZM i przedstawicieli środowisk rowerowych.

Grupa beneficjentów projektu

Rowerzyści, miłośnicy kolarstwa górskiego, dzieci, młodzież, dorośli.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

100000

Elementy projektu

1 x projekt
1 x odrolnienie gruntów
1 x nawiezienie podłoża
1 x budowa tras
1 x budowa elementów małej architektury

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Teren był wskazywany między innymi przez Społeczną Radę Parku Grabiszyńskiego jako sugerowane miejsce, gdzie takie wzgórze mogłoby powstać.

Osiedle: Oporów

Kontakt z liderem projektu