Nr projektu. 283

Drzewa przy Pułaskiego [WBO. 2019]

Głosów: 302

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 100 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Maciej Gerus

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. We wskazanej w opisie lokalizacji niezbędne jest uzyskanie zgody właścicieli sieci, które kolidują z drzewami. Ponadto niezbędne zastosowanie ekranów przeciwkorzeniowych. UM rekomenduje, by nie usuwać istniejącego żywopłotu. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 100 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. We wskazanej w opisie lokalizacji niezbędne jest uzyskanie zgody właścicieli sieci, które kolidują z drzewami. Ponadto niezbędne zastosowanie ekranów przeciwkorzeniowych. UM rekomenduje, by nie usuwać istniejącego żywopłotu. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 100 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Posadzenie drzew w ciągu ulicy Pułaskiego - szpaler przy torowisku
Projekt zakłada posadzenie drzew w 4-metrowej szerokości pasie zieleni pomiędzy ulicą Pułaskiego a torowiskiem tramwajowym (w sposób podobny do kępy rosnącej przy skrzyżowaniu z Komuny Paryskiej) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do Hauke-Bosaka. W przypadku gdyby okazało się to niemożliwe rozważyć można lokalizację po wschodniej stronie torowiska.

Uzasadnienie projektu

Pułaskiego to szeroka ulica, przebiegająca prawie dokładnie na osi północ-południe wiec przez większość dnia znajduje się w bezpośrednim słońcu. Powoduje to, że w upalne letnie dni jest na niej niebezpiecznie gorąco - zarówno dla przechodniów jak i pasażerów wsiadających do aut zaparkowanych w pełnym słońcu. Posadzenie drzew mogłoby choć trochę polepszyć sytuację. Drzewa mogą też zmniejszyć hałas i upiększyć okolicę.
Projekt uzupełni działania realizowane w ramach akcji "100 ulic na 100-lecie Niepodległości" dodając drzewa pomiędzy przystankami i rozciągając płynące z nich korzyści na cała ulicę.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy Przedmieścia Oławskiego w szczególności ulicy Pułaskiego

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

25000

Elementy projektu

20 x drzewo

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Pułaskiego od Kościuszki do Hauke-Bosaka

Osiedle: Przedmieście Oławskie

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

302

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 302
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 147
Mężczyźni 155

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.