Nr projektu. 250

Plac zabaw w Parku Tysiąclecia - Średniowieczny Wrocław [WBO. 2019]

Głosów: 2 918

Kategoria: place zabaw

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Michał Garstka

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Koncepcja placu zabaw podzielona została na trzy części dla dzieci w różnych grupach wiekowych:

1. Część dla najmłodszych – średniowieczna zagroda
- piaskownica z zadaszeniem w kształcie średniowiecznej chaty wiejskiej
- bujaki w kształcie zwierząt gospodarczych

2. Część dla dzieci w wieku średnim – warowny gród na naturalnym wzniesieniu
- baszta
- wieża
- kładka
- palisada (z możliwością obejścia całego grodu)
- trampolina

3. Część dla dzieci najstarszych - Rynek z parkiem linowym
- zjeżdżalnie stalowe
- parki linowy
- tyrolka

Uzasadnienie projektu

Lokalizacja zapewnia dobry dostęp dla mieszkańców osiedli Nowy Dwór, Muchobór Mały, Muchobór Wielki, Kuźniki oraz Żerniki. W pobliżu znajdują się linie autobusowe komunikacji zbiorowej, a w przyszłości także planowana trasa tramwajowa na Nowy Dwór.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy osiedli Nowy Dwór, Kuźniki, Żerniki, Muchobór Mały i Muchobór Wielki, a także inni odwiedzający Park Tysiąclecia

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

30 000

Elementy projektu

1 x Część dla najmłodszych - średniowieczna zagroda
1 x Część dla dzieci w wieku średnim - warowny gród na naturalnym wzniesieniu
1 x Część dla dzieci najstarszych - Rynek z parkiem linowym

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Park Tysiąclecia

Osiedle: Nowy Dwór

Załączniki

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 918

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 2 918
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 674
Mężczyźni 1 244

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.