Nr projektu. 18

Bulwar Fizyków - ogród doświadczeń nad Odrą - etap II [WBO. 2019]

Głosów: 1 025

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Remigiusz Durka

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 2 mln zł. Realizacja będzie musiała być zgodna ze sporządzoną w ramach WBO 2017 koncepcją zagospodarowania całego bulwaru. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

"Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 2 mln zł. Realizacja będzie musiała być zgodna ze sporządzoną w ramach WBO 2017 koncepcją zagospodarowania całego bulwaru. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. "

Opis projektu

Po zwycięstwie projektu zwierciadeł akustycznych powstał projekt koncepcji zagospodarowania całego Bulwaru im. J. Zwierzyckiego zabawkami fizycznymi, m. in. sceną nauki, zabawką z opóźnionym dźwiękiem, platformą obrotową, tarczami obrotowymi ze złudzeniami optycznymi oraz lapidarium geologicznym z kamieniami wydobytymi na Dolnym Śląsku (jeśli wystarczy pieniędzy - również zegara słonecznego). Projekt, jaki składamy, jest II etapem inwestycji wg projektu i koncepcji jaki załączamy do niniejszego wniosku. W ramach dostępnych i pozostałych środków proponujemy realizację małej architektury i zieleni jak w projekcie.
O koncepcji można przeczytać na stronie architektów:
http://lax.com.pl/portfolio_page/the-boulevard-of-physicists/#!

Uzasadnienie projektu

Projekt jest II etapem rozpoczętej inwestycji, posiadamy już projekt budowlany pierwszej zabawki (Zwierciadła Akustyczne) i projekt koncepcyjny na resztę inwestycji. Realizacja projektu zrewitalizuje to miejsce, przyciągnie zarówno mieszkańców jak i turystów, będzie też miała istotny wpływ na edukację dzieci i młodzieży.

Grupa beneficjentów projektu

Rodziny z małymi dziećmi (weekendy), grupy szkolne (szkoła podstawowa / średnia) odwiedzające Uniwersytet Wrocławski, m.in. Wydział Fizyki i Astronomii oraz Instytut Geologiczny, lokalni turyści.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Tylko 95 szkół podstawowych (dane z https://www.wroclaw.pl/szkoly-podstawowe), licząc średnio 3 klasy na poziomie 3-8 x średnio 20 uczniów daje więcej niż 25tys. osób.

Elementy projektu

1 x Sala wykładowa na wolnym powietrzu
1 x Zabawka z opóźnionym dźwiękiem
1 x Platforma obrotowa
1 x Lapidarium geologiczne
1 x Tarcze obrotowe ze złudzeniami optycznymi
1 x Zegar Słoneczny

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Bulwar im. J. Zwierzyckiego położony między ul. Pomorską, Placem M. Borna i ul. Dubois.

Osiedle: Nadodrze

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 025

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 025
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 566
Mężczyźni 459

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.