Nr projektu. 188

Nauka przez zabawę czyli naukowo-sensoryczny plac zabaw dla wszystkich na terenie Przedszkola nr 56 [WBO. 2019]

Głosów: 1 105

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Estera Samek

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z wyłączeniem budowy urządzeń muzycznych ze względu na uciążliwy hałas, które ww. zabawki powodują w momencie ich użytkowania. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 2) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Szacunkowy koszt realizacji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z wyłączeniem budowy urządzeń muzycznych ze względu na uciążliwy hałas, które ww. zabawki powodują w momencie ich użytkowania. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 2) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Szacunkowy koszt realizacji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Projekt będzie obejmował budowę naukowo-sensorycznego placu zabaw dla dzieci, przystosowanie terenu pod boisko do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną oraz koszykówkę. Naukowo-sensoryczny plac zabaw będzie się składał z 14 certyfikowanych urządzeń, w skład których wejdą takie urządzenia jak: ksylofon, panel muzyczny, film animowany, głuchy telefon, kompas, peryskop, ucho słonia, koło młyńskie, koparka, eko-kuchnia, dwa eko-memory, tablica magnetyczna z kulodromem oraz panel sensoryczny. Dodatkowo powstanie boisko do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną i do gry koszykówki. Cały plac zabaw będzie również wyposażony w niezbędne akcesoria sportowo-zabawowe dostępne dla każdego odwiedzającego.

Uzasadnienie projektu

Naszym priorytetem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do zabaw sportowych i edukacyjnych. To wynik wielu rozmów z rodzicami, którzy poszukują takich aktywności na terenie Wrocławia, ale zazwyczaj wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Dlatego powstał pomysł na całoroczny, bezpłatny naukowy plac zabaw tak, aby każde dziecko, bez względu na zamożność rodziców mogło skorzystać z takiej formy spędzania czasu. Teren Przedszkola nr 56 we Wrocławiu może stać się początkiem mądrej edukacji najmłodszych i dopełnieniem wiedzy starszych dzieci. Opis i wizualizacja urządzeń naukowo-sensorycznego placu zabaw znajduje się w załączniku.

Grupa beneficjentów projektu

Naukowo-sensoryczny plac zabaw będzie dostosowany zarówno do dzieci, młodzieży i osób starszych. Inwestycja będzie dostosowana do osób niepełnosprawnych ruchowo.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Osiedle zamieszkuje blisko 169 065 osób i tak naprawdę tyle osób może korzystać z naukowo-sensorycznego placu zabaw.

Elementy projektu

14 x Urządzenia edukacyjne (film animowany, głuchy telefon, koło młyńskie, eko-kuchnia, 2x eko-memory, kompas, peryskop, ucho słonia, koparka, tablica magnetyczna z kulodromem, panel sensoryczny)
1 x Transport oraz montaż urządzeń
3 x Przeglądy gwarancyjne wykonywane co roku przez producenta (3 lata)
1 x Wyrównanie terenu
1 x Brama z ogrodzeniem terenu
15 x Tabliczka informacyjna + tabliczka z regulaminem
550 x Dodatki na plac zabaw (piłki, hula hop, skakanki, krzesła, stoliki, gwizdki, pachołki, pompki, odznaczenia dla drużyn, tablice kredowe, kreda, foremki, maty, apteczki)
4 x Piaskownica, ścianka wspinaczkowa oraz lokomotywa- urządzenie zabawkowe na plac zabaw
1 x Powierzchnia bezpieczna (boisko, plac zabaw)
2 x Bramka do piłki nożnej
2 x Kosz na gry w koszykówkę
2 x Ławka
3 x Kosz na śmiec
2 x Stojak rowerowy
2 x Ławka nierdzewna na boisko

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Teren Przedszkola Nr 56 "Niezapominajka" ul. Wałbrzyska 16 we Wrocławiu

Osiedle: Klecina

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 105

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 105
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 628
Mężczyźni 477

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.