Nr projektu. 116

Remont drogi rowerowej i chodnika na Kamiennej. [WBO. 2019]

Głosów: 467

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Piotr Palacz

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie opisanym w formularzu poprawkowym, wraz z koniecznością etapowania projektu. Szacunkowy koszt realizacji I etapu - remontu drogi rowerowej na odcinku od ul. Drukarskiej do ronda Powstańców Śląskich wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z wyłączeniem odcinka pomiędzy ul. Komandorską a ul. Drukarską, ponieważ nie jest to teren Gminy Wrocław. Tym samym nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Szacunkowy koszt inwestycji to 2 000 000 zł. W związku z powyższym do decyzji Lidera czy chce, by projekt został przeniesiony do puli projektów ponadosiedlowych. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Elementami projektu jest remont chodnika oraz drogi rowerowej wzdłuż północnej części ulicy Kamiennej-między Drukarską a Powstańców Śląskich.

Uzasadnienie projektu

Obecna DDR na wspomnianym odcinku - między Komandorską a Powstańców Śląskich ma charakter prowizoryczny-poprzez wymalowanie na starych, wypaczonych płytkach betonowych oznakowania. Z kolei na odcinku między Komandorską a Ślężną znajduje się stary nierówny asfalt co powoduje dyskomfort podróży, niebezpieczeństwo upadku. Trasa przeplata się z chodnikiem. Należy przebudować odcinek układając nawierzchnię asfaltową(między Ślężną a Komandorską) lub na odcinku między Drukarską a Powstańców Śląskich ułożyć prosty równy chodnik z płyt rozmiaru 40x40 cm. na ciągu pieszym a na ciągu asfaltowym nawierzchnię asfaltową.
Odcinek DDR na ulicy Kamiennej jest najbliższym w relacji Wschód-Zachód gdyż kolejny znajduje się dopiero w okolicy ulicy Piłsudskiego! Wygodna i równa trasa poprawi komfort rowerzystów i pieszych w tej okolicy.

Grupa beneficjentów projektu

Piesi, rowerzyści

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

1000 dziennie, rowerzyści w sezonie rowerowym

Elementy projektu

Nakładka asfaltowa na chodnik

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: projektu w związku z wysokim kosztem realizacji inwestycji postanowił zmniejszyć zadanie by mieściło się w progu do 750 tys. zł Część 1-od Drukarskiej do Powstańców Śląskich.

Osiedle: Powstańców Śląskich

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

467

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 467
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 219
Mężczyźni 248

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.