Nr projektu. 91

Park Wojszyce - Etap 2 [WBO. 2018]

Głosów: 1 907

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Ołtaszyn, Wojszyce, Jagodno)
  • Lider projektu: Piotr Falkowski
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2018

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota 750 000 zł wystarczy na realizację kolejnego etapu zagospodarowania parku, ale jest za mała na zakończenie prac. Prace w parku będą musiały być prowadzone według wytycznych zawartych w wypracowanej w trakcie konsultacji z mieszkańcami koncepcji [https://www.wroclaw.pl/rozmawia/koncepcja-parku-wojszyckiego-po-konsultacjach]. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 91, 262 i 320.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota 750 000 zł starczy na realizację kolejnego etapu zagospodarowania parku ale jest za mała na zakończenie prac. Prace w parku będą musiały być prowadzone według wytycznych zawartych w koncepcji, która obecnie jest na etapie konsultacji z mieszkańcami. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalona na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 91, 262, 263, 266, 267 i 320.

Uzasadnienie

Celem projektu jest ukończenie budowy parku na terenie osiedla Wojszyce we Wrocławiu, którego realizacja rozpocznie się już wkrótce. 2 Etap to faza związana z wyposażeniem terenu. Zakres prac zależeć będzie od wyników konsultacji społecznych, które zorganizowane będą przez Wrocław na początku roku 2018. W wyniku konsultacji powstanie projekt zagospodarowania całej działki. W wyniku konsultacji z lokalną społecznością oraz liderem, teren zostanie wyposażony w brakującą infrastrukturę np. ławki, plac zabaw, siłownię itp. – wszystko zgodnie z wolą większości lokalnej społeczności.

W zeszłym roku, w ramach WBO 2017, projekt zebrał największą liczbę głosów w swoim rejonie. W ramach WBO 2018 projekt ten będzie 2 etapem zagospodarowania działki. 1 etap zakładał rozpoczęcie prac w zakresie usunięcia podstawowej przeszkody jaką jest linia energetyczna przechodząca przez środek działki pod park oraz uporządkowanie, wyrównania terenu, budowy alejek oraz wyposażenie w podstawowe urządzenia.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/517/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 lutego 2008 r. działka ta obejmuje teren ZP/35. Zgodnie z §28 pkt. 1 ww. uchwały teren ZP/35 jest przeznaczony m.in. na zieleń parkową, skwery oraz place zabaw.

Linki:
Reportaż nt. Parku Wojszyce:
https://youtu.be/KJkUq6Ny2YM

Przelot nad Parkiem Wojszyce:
https://youtu.be/jUSQ6scN0Rs

Oficjalny fanpage Parku Wojszyce:
https://www.facebook.com/Park-Wojszyce-818766101494137/

Elementy projektu

Zieleń - dodatkowe nasadzenia - drzewa, kwiaty, itp.
Plac zabaw
Siłownia
Inne elementy infrastruktury park, np. dodatkowe ławki, brakujące latarnie, itp.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 8: Ołtaszyn, Wojszyce, Jagodno

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Wojszyce

Załączniki

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 907

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 898
Papier 9

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 069
Mężczyźni 838

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


05.02.2019

Ogłoszono przetarg na realizację w trybie "projektuj i buduj"
Otwarcie ofert 19 lutego.


21.01.2019

Zarząd Zieleni Miejskiej przygotowuje dokumenty do ogłoszenia przetargu na realizację zadania w trybie "projektuj i buduj".