Nr projektu. 58

Oaza Buczacka II etap [WBO. 2018]

Głosów: 209

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec)

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Oaza Buczacka w pierwszej edycji dostała tylko część niezbędnych środków, które starczą na dokumentację, oczyszczenie terenu, rozbiórkę zrujnowanego budynku, usunięcie sieci, nawierzchnię i częściowo elementy małej architektury. II etap potrzebny jest na zieleń, elementy wypoczynkowe, pergole i oświetlenie. Dzięki temu Muchobór Wielki w końcu będzie miał publicznie dostępne i bezpieczne miejsce wypoczynku w ciszy i zieleni.

Elementy projektu

Oświetlenie
Autorskie zagospodarowanie tarasy
Autorskie zagospodarowanie altana z pergolą
Nasadzenia drzew i krzewów 4M

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 13: Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec

Lokalizacja szczegółowa: Buczacka, Rakietowa, Gagarina, Stanislawowska

Osiedle: Muchobór Wielki

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

209

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 197
Papier 12

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 117
Mężczyźni 92

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.