Nr projektu. 57

Park dla Jagodna [WBO. 2018]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zgłoszony: 750 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Ołtaszyn, Wojszyce, Jagodno)
  • Lider projektu: Marcela Wiesnowska

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Teren wskazany we wniosku nie jest własnością Gminy Wrocław.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Teren wskazany we wniosku nie jest własnością Gminy Wrocław.

Uzasadnienie

Jagodno jako jedyne z wrocławskich osiedli nie posiada urządzonej, publicznej powierzchni zielonej. Stworzenie parku w przestrzeni, która w przyszłości zostanie mocno zurbanizowana przez grodzone osiedla wielorodzinne, ma kluczowe społecznie znaczenie.

Warto już dziś zadbać o wyznaczenie w przestrzeni osiedla przestrzeni służącej wszystkim mieszkańcom okolicznych osiedli mieszkaniowych.
Park jest nie tylko miejscem wypoczynku, relaksu i rekreacji jest również przestrzenią integracji i aktywacji społecznej. Wpływa na jakość powietrza jakim na co dzień oddychają mieszkańcy.

Przestrzeń pod planowane założenie pozwalałaby umieścić w jej granicach takie elementy jak: zieleń wysoką i niską, małą architekturę, plac zabaw dla dzieci z różnych grup wiekowych, trawniki ogólnodostępne, stojaki na rowery, ścieżkę biegową, miejsca postojowe, oświetlone miejsca do spotkań większej grupy osób, miejsce dla małej gastronomi (grille osiedlowe lub sezonowy foodtruck).

Funkcje jakie znalazłyby się w parku, zostałyby oczywiście poddane wcześniejszym konsultacjom społecznym. Przedstawiona w projekcie koncepcja zagospodarowania parku stanowi jedynie preludium do dalszej dyskusji na temat potrzeb mieszkańców osiedla.

Całość realizacji może zostać wykonana w całości lub w etapach, powiązanych z realizacją budowy przedłużenia drogi – ulicy Strawińskiego.

Elementy projektu

drzewa
krzewy
mała architektura - ławki, kosze, stojaki na rowery
nawierzchnia utwardzona - betonowa, bezpieczna play i żwirowa
elementy placu zabaw

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 8: Ołtaszyn, Wojszyce, Jagodno

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Jagodno