Nr projektu. 555

Park Rekreacyjny Mikołowska Strachocin-Swojczyce-Wojnów - etap nr 1 [WBO. 2018]

Głosów: 2 046

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Lider projektu: Renata Piwko-Wolny
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2018

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale tylko w zakresie działek nr 71/6 oraz 72/7, AM_2, obręb Strachocin. Z zakresu projektu należy wykluczyć realizację górki z torem wrotkarsko-saneczkowym. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Dla wskazanego terenu konieczne jest sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu. Inwestycja wymaga etapowania. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale tylko w zakresie działek nr 71/6 oraz 72/7, AM-2, obręb Strachocin. Z zakresu projektu należy wykluczyć realizację górki z torem wrotkarsko-saneczkowym. Kwota potrzebna na zadanie to 750 000 zł. Dla wskazanego terenu konieczne jest sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu. Inwestycja wymaga etapowania. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

W sercu osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów znajduje się zaniedbany teren rekreacyjny przy ul.Mikołowskiej. Społeczność od lat wskazuje na konieczność zmiany tej przestrzeni w funkcjonalną i przyjazną. W sąsiedztwie znajdują się rozwojowe osiedla,których mieszkańcy pragną mieć miejsce integracji sąsiedzkiej, wypoczynku i rekreacji poprzez sport. W projekcie chcemy te funkcje połączyć i umiejscowić 4 główne elementy:
1. Boisko wielofunkcyjne do kometki/tenisa ziemnego/siatkówki.
Uprawianie tych dyscyplin utrzymuje organizm w doskonałej kondycji.Już dzieci w wieku 4lat mogą rozwijać przyjaźnie z rówieśnikami, wytracać sensownie nadmiar energii i udoskonalać sprawność wzrokowo-ruchową. Stosowane na boiskach amatorskich nawierzchnie elastyczne zapewniają także możliwość korzystania seniorom z tych form rekreacji. Boisko będzie doświetlone lampami, znajdującymi się obecnie na tym terenie. Boisko musi być ogrodzone lekką konstrukcją dla bezpieczeństwa.
2. Kreatywny plac zabaw.
Plac zabaw bazujący na "rzeźbie" przestrzennej złożonej z metalowych i drewnianych pętli wspinaczkowych i naturalnych materiałów jak liny, wyposażona w elementy tj. huśtawki,bujaki poziome i pionowe, miękkie pagórki, pierścienie, mostki, zjeżdżalnie. Całość konstrukcji wkomponowana zostanie w istniejący drzewostan, co pozwoli na integrację budowli z przyrodą.
3. Miejsce rekreacji Seniorów.
Zadaszone ławki ze stołami do gier planszowych, tor bule, ławki z pedałami. Planowane w etapie II, ale ujęte w WBO2018 do projektu budowlanego.

Wizualizacje projektu będą dostępne na fb/WBOStrachocinSwojczyceWojnow oraz fb/grupazpasja

Elementy projektu

Usunięcie starych, zdezelowanych elementów wyposażenia placu: ławki, kosze, urządzenia zabawowe
Prace ziemne: zagospodarowanie alejek, niwelaty
Przegląd istniejącej sieci energetycznej, lamp i ewentualne naprawy
Budowa boiska wielofunkcyjnego do kometki, tenisa ziemnego, siatkówki z nawierzchnią elastyczną, ogrodzonego lekką konstrukcją, wymiary 20x30m
Budowa kreatywnego placu zabaw wg projektu własnego z urządzeniami
Budowa zadaszonych siedziska dla Seniorów, z ławkami wyposażonymi w pedały aktywizujące, stoliki do gier planszowych i trawiasty tor bule
Regulacja zieleni na całości: przegląd, pielęgnacja, nasadzenia
Dostawienie 10 sztuk ławek oraz 10 sztuk koszy na śmieci

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: Teren znajduje się w peryferyjnej części wschodniego Wrocławia, na pograniczu osiedli Strachocin i Swojczyce. Jest to teren zielony ze starym placem zabaw, dobrze zalesiony, oświetlony. Ukształtowanie terenu pozwala na realizację urządzeń wielopoziomowych. Teren jest duży. Lider nie zgadza się na usuwanie jakiejkolwiek zieleni z planowanej inwestycji, jedynie prace pielęgnacyjne.

Osiedle: Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 046

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 188
Papier 858

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 136
Mężczyźni 910

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.