Nr projektu. 51

Park rekreacyjny na Psim Polu etap III [WBO. 2018]

Głosów: 329

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Pawłowice, Psie Pole-Zawidawie)
  • Lider projektu: Dariusz Turkiewicz Turkiewicz

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w kwocie 250 000 zł. Dla przedmiotowego terenu istnieje już koncepcja zagospodarowania i projekt będzie mógł być realizowany zgodnie z nią. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w kwocie 250 000 zł. Dla przedmiotowego terenu istnieje już koncepcja zagospodarowania i projekt będzie mógł być realizowany zgodnie z nią. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Jest to kontynuacja realizacji z poprzednich lat. W ramach WBO 2016 i 2017 został zgłoszony etap I oraz II.
W tym etapie zakłada się wykonanie prac, których nie udało się wykonać w dotychczasowych dwóch etapach, aby zakończyć realizację Parku:
- wykonanie zagospodarowania parku w rejonie klina pomiędzy działką LZN a działką mieszkań przy Miłostowskiej,
- wykonanie siłowni oraz placu zabaw dla dzieci,
- wykonanie nasadzeń,
- wykonanie ścieżki asfaltowej wzdłuż ogrodzenia budynku wielorodzinnego przy ul. Gorlickiej.

Elementy projektu

Realizacja robót niewykonanych w etapie I i II
Zakończenie realizacji projektu Parku rekreacyjnego

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 5: Pawłowice, Psie Pole-Zawidawie

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Psie Pole-Zawidawie

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

329

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 325
Papier 4

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 205
Mężczyźni 124

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.