Nr projektu. 50

Rewitalizacja i modernizacja podwórza w kwartale ulic: Wyszyńskiego, Orzeszkowej, Żeromskiego i Daszyńskiego we Wrocławiu [WBO. 2018]

Głosów: 360

Kategoria: podwórka

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie)
  • Lider projektu: Edyta Luniak

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z zaznaczeniem, że kwota 750 000 zł nie starczy na realizację całego zakresu. Konieczne jest etapowanie zadania. W ramach projektu Grow Green w 2018 r. przygotowana zostanie koncepcja remontu podwórka, realizacja WBO będzie musiała być zgodna z powstałą koncepcją. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem i MKZ na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z zaznaczeniem, że kwota 750 000 zł nie starczy na realizację całego zakresu. Konieczne jest etapowanie zadania. W ramach projektu Grow Green w 2018 r. przygotowana zostanie koncepcja remontu podwórka, realizacja WBO będzie musiała być zgodna z powstałą koncepcją. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem i MKZ na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Podwórze w przedmiotowym kwartale jest bardzo duże i kompletnie nieuporządkowane. Samochody parkują gdzie popadnie. Dzieci nie mają możliwości zabawy bo nie ma placu zabaw. Śmieci są składowane w jednym miejscu co przy tak dużych gabarytach podwórza jest nieporozumieniem. Po każdych opadach mieszkańcy brodzą w błocie i totalnym chaosie. Widok z okna? Koszmar. Należy również umożliwić wychodzenie mieszkańcom z psami i w związku z tym potrzebne są kubełki na odchody. Dlatego rewitalizacja i kompletna modernizacja podwórza jest niezbędna i bardzo pożądana.

Elementy projektu

Wydzielenie miejsc parkingowych
Stworzenia placu zabaw
Stworzenie układu dróg dla pieszych
Wykonanie nasadzeń zielonych

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 1: Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Ołbin

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

360

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 358
Papier 2

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 208
Mężczyźni 152

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.