Nr projektu. 471

Plac Folwarczny Osobowice - etap 1. [WBO. 2018]

Głosów: 220

Kategoria: inne

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Osobowice-Rędzin, Świniary, Lipa Piotrowska, Widawa, Polanowice-Poświętne-Ligota, Sołtysowice)

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w kwocie 250 000 zł w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym. Projekt musi być skonsultowany z Miejskim Konserwatorem Zabytków na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Ostateczny zakres zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z wyłączeniem budowy sceny. Podczas remontu konieczne będzie uregulowanie stanu sieci wodnej oraz zapewnienie właściwego dojazdu od strony ul. Osobowickiej, niekolidującego z istniejącymi wjazdami do nieruchomości i zapewniającego stały dostęp mieszkańców do tego miejsca. Budowa sceny i nagłośnienia mogłaby być uciążliwa dla okolicznych mieszkańców. Na działce znajdują się obrzeża betonowe i pozostałości po zabudowaniach byłego PGR Osobowice. To powoduje, że szacunkowy koszt projektu to 750 000 zł. Obszar i dawny folwark ujęte są w Gminnej Ewidencji Zabytków, przed realizacją konieczne będą ustalenia z miejskim Konserwatorem Zabytków. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Plac folwarczny umiejscowiony jest pomiędzy zabudowaniami byłego PGR-u przy ulicy Osobowickiej 112 b-f.
Obszar ten umiejscowiony jest w sercu osiedla, i doskonale nadaje się na przestrzeń społeczną umożliwiającą organizowanie pikników, warsztatów, wymiany sąsiedzkiej, kina plenerowego, happeningów, festynów czy innych wydarzeń o charakterze inicjatyw społecznych.
Aby w pełni wykorzystać potencjału tego miejsca przez mieszkańców niezbędne jest oświetlenie, ławki, kubły na śmieci, elementy do integracji, zabaw i gier dla wszystkich grup wiekowych. Dzięki budowie przyłącza elektrycznego będzie można zasilić niezbędny sprzęt, jak nagłośnienie, projektor itp.
O ile zalecenia konserwatorskie będą na to pozwalały chcielibyśmy postawić na placu 2-3 stoliki do szachów (konstrukcja stała) dające również możliwość rozgrywania gier planszowych
Aby miejsce to spełniało określone warunki, niezbędna jest budowa sceny. Będzie ona służyć do występów lub zajęć ruchowych, ale także jako ekran do projekcji filmów w ramach seansów plenerowych.
Dla poprawy estetyki i upiększenia placu właściwym byłoby wprowadzenie zieleni niskiej, płożącej, rabatek, a może nawet kwitnących krzewów.
Przewidujemy montaż tablicy informacyjnej, która swoją formą będzie nawiązywać do projektu WBO nr 505 z 2016 r. i będzie przedstawiać historię tego miejsca.
Możliwe, że koniecznym okaże się poprawienie stanu darni.
Plac jest miejscem, które w założeniu ma służyć wszystkim mieszkańcom osiedla, integrować całą społeczność ale również poprawić i urozmaicić estetykę tej okolicy.
Pełny opis projektu jest załącznikiem.

Elementy projektu

Oświetlenie
Przyłącze elektryczne
Ławki i kubły na śmieci
Tablica informacyjno-historyczna
Usunięcie niefunkcjonującej lampy oświetleniowej
Zabezpieczenie studzienki kanalizacyjnej
Nasadzeń w formie niskich krzewów i ewentualnie rabatki lub gazony z kwiatami

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 4: Osobowice-Rędzin, Świniary, Lipa Piotrowska, Widawa, Polanowice-Poświętne-Ligota, Sołtysowice

Lokalizacja szczegółowa: Plac folwarczny umiejscowiony jest pomiędzy zabudowaniami byłego PGR-u przy ulicy Osobowickiej 112 b-f.

Osiedle: Osobowice-Rędzin

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

220

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 218
Papier 2

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 124
Mężczyźni 96

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.