Nr projektu. 444

Chodnik wzdłuż ulicy Jesionowej [WBO. 2018]

Głosów: 246

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Huby, Gaj, Tarnogaj)

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Paczkowskiej do ul. Hubskiej. Opinia negatywna na zlokalizowanie chodnika w rejonie garaży. Kwota potrzebna na realizację to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Paczkowskiej do ul. Hubskiej. Opinia negatywna na zlokalizowanie chodnika w rejonie garaży. Kwota potrzebna na realizację to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Celem projektu jest zapewnienie wygodnego dojścia do przystanków komunikacji miejskiej mieszkańcom intensywnie rozbudowującego się rejonu ulic: Jesionowej, Nyskiej i Pięknej. Składać się na to ma budowa chodnika po południowej stronie ulicy Jesionowej, wzdłuż skweru w trójkącie ulic: Jesionowej, Bardzkiej, Otmuchowskiej (ok. 150 m; na tym odcinku ew. możliwe byłoby także wykonanie utwardzonej alei zamiast chodnika).

W WBO 2014 wykonano naprawę chodnika na ul. Jesionowej na odcinku od ul. Hubskiej do ul. Otmuchowskiej. Pozostała część chodnika od ul. Otmuchowskiej do ul. Nyskiej nie została naprawiona. Nie wykonano również chodnika ani utwardzonej ścieżki wzdłuż skweru.

O potrzebie takiej inwestycji świadczą załączone zdjęcia pokazujące obecny stan tych miejsc.

Elementy projektu

Chodnik/utwardzona aleja wzdłuż skweru

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 7: Huby, Gaj, Tarnogaj

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Huby, Tarnogaj

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

246

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 246
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 130
Mężczyźni 116

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.