Nr projektu. 443

Budowa porządnego chodnika + oświetlenie skweru przy dworcu Wrocław-Mikołajów, między ul. Stacyjną, ul. Legnicką i ul. Bolesławiecką [WBO. 2018]

Głosów: 508

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin)
  • Lider projektu: Tomasz Owczarek

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale z zaznaczeniem, że nawierzchnia remontowanej ścieżki powinna być przepuszczalna dla wody (żwirowa). Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale z zaznaczeniem, że nawierzchnia remontowanej ścieżki powinna być przepuszczalna dla wody (żwirowa). Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Projekt obejmuje budowę porządnego chodnika oraz instalację latarni oświetleniowych na skwerze pomiędzy między ul. Stacyjną, ul. Legnicką i ul. Bolesławiecką, wzdłuż ścieżki prowadzącej od ul. Legnickiej do dworca Wrocław-Mikołajów oraz przy placu zabaw.

Odległość między przejściem dla pieszych na ul. Legnickiej do przejścia dla pieszych na ul. Bolesławieckiej przy ul. Stacyjnej wynosi ok. 135 m. Na tym odcinku powinno zostać postawione 6 lamp oświetleniowych dla zachowania funkcjonalności i równomierności oświetlenia. Natomiast przy placu zabaw powinna zostać postawiona co najmniej 1 lampa. Co więcej obecna piaskowo-żwirowa nawierzchnia ścieżki powinna zostać wymieniona na nawierzchnię, której lekki deszcz nie zamienią w trzęsawisko, jak to ma miejsce w obecnej chwili, np. asfaltową, bitumiczną itp..

Oświetlenie w tym miejscu jest niezbędne ze względu na panujące tam ciemności po zmroku. W nocy trzeba ten odcinek pokonywać „na pamięć” lub „po omacku”. Ponadto często ławki na skwerze okupują osoby po spożyciu alkoholu, co łącznie sprawia, iż ten fragment jest niebezpieczny. Co więcej, w deszczowe noce bardzo ciężko jest zauważyć kałuże czy błoto, o odchodach zwierząt we wszelkie noce bez względu na pogodę tylko wspominając. Wymiana nawierzchni ścieżki jest niezbędna, gdyż nawet po małych opadach deszczu staje się ona trudna do przebycia, ze względu na błoto i kałuże. Tym bardziej, że wielu użytkowników podąża tą drogą ciągnąc ze sobą bagaż na kółkach. Obecnie albo trzeba ten bagaż podnosić, aby przenieść bez dotykania z powierzchnią ziemi lub zaakceptować fakt, że będzie on cały brudny. Fatalna wizytówka Wrocławia.

Instalacja oświetlenia i wymiana nawierzchni znacznie poprawiałaby bezpieczeństwo i komfort obywateli oraz wizerunek Wrocławia.

Elementy projektu

Chodnik
Latarnie oświetleniowe

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 12: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Szczepin

Załączniki

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

508

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 498
Papier 10

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 273
Mężczyźni 235

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.