Nr projektu. 411

Hubosfera - centrum sportu i rekreacji (etap 2) - ćwicz, baw się, odpoczywaj [WBO. 2018]

Głosów: 884

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Huby, Gaj, Tarnogaj)
  • Lider projektu: Maciej Borowski

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Dla wskazanego terenu jest już sporządzona koncepcja zagospodarowania. Realizacja projektu musi być z nią zgodna. Koszt inwestycji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Dla wskazanego terenu jest już sporządzona koncepcja zagospodarowania. Koszt inwestycji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Oaza zieleni i spokoju, integrująca, nieogrodzona przestrzeń miasta, atrakcyjna dla najmłodszych i najstarszych, harmonijnie wpisująca się w pory roku i części dnia, służąca rodzinnym spacerom i indywidualnym ćwiczeniom , małym piknikom z przyjaciółmi i osiedlowym festynom, chwilom samotnego wytchnienia i wspólnej zabawy. Chcemy w centrum miasta w otoczeniu bloków wykreować taką przestrzeń.
Etap I pozwolił na stworzenie ŚCIEŻKI ZDROWIA i PLACU DO ĆWICZEŃ, a także ŁĄKI PIKNIKOWEJ pod rozłożystym drzewem, ALEJKI PERGOLOWEJ, oświetlenia i małej architektury.
Do zbudowania w II etapie pozostały ATRAKCJE, dzięki którym teren ożyje. GÓRKA SANECZKOWA, wykorzystywana latem jako część WIDOWNI i miejsce do szalonych zjazdów POCHYLNIAMI dla maluchów; BULODROM – to plac zabaw do gier zespołowych i planszowych, który stanie obok SCENY PLENEROWEJ osłoniętej ścianą pełniącą jednocześnie funkcję ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ. Największą atrakcję zawiera 200 metrowa bezpieczna przestrzeń z ogromną PIRAMIDĄ LINOWĄ, którą przeniesie dzieci do położonych koncentrycznie huśtawek, bujaków, rodeobordów, trampolin. Nie zabraknie tablic rysunkowych, ruchomych zagadek jako elementów uzupełniających plac zabaw, dzięki którym dzieci będą mogły wykazać się swoimi talentami. Pragnienie ugasimy przy POIDEŁKU ustawionym do zachęcania do picia czystej wody wodociągowej zamiast kolorowych napojów.
Kolejne diagnozy problemów społecznych realizowane przez UM (2014), badania wykonane przez TNS OBOP w 2010 r. oraz wnioski Rady Osiedla z 17 letniej obserwacji, wskazują na potrzebę ograniczenia deficytów społecznych, społecznej dezintegracji i alienacji. Zjawiskom tym należy przeciwdziałać poprzez stworzenie wspólnej, integrującej, atrakcyjnej przestrzeni.

Elementy projektu

HUBOSFERA - PIRAMIDA LINOWA, RAKIETA - 292.125 zł
SCENA ZE ŚCIANKĄ WSPINACZKOWĄ - 263.220 zł
GÓRKA SANECZKOWA ZE ZJEŻDŻALNIĄ LETNIĄ - 20.664 zł
BULODROM - 16.629 zł
POIDĘŁKO - 15.178 zł
URZĄDZENIA I PRACE TERENOWE ORAZ INSTALACYJNE - 85.977 zł
DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA - 55.350 zł

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 7: Huby, Gaj, Tarnogaj

Lokalizacja szczegółowa: Teren znajdujący się na osiedlu Huby, przy ul. Ślicznej, na działkach 5/31 i 5/35 AM-1, obręb Gaj we Wrocławiu o łącznej powierzchni 6850 m2.

Osiedle: Huby

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

884

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 551
Papier 333

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 527
Mężczyźni 357

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.