Nr projektu. 410

Zielone Kowale - projekt zakrzewienia łąki przy ul. Ełckiej [WBO. 2018]

Głosów: 88

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 200 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Lider projektu: Ewelina Krajewska

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 200 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 164 i 410.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 200 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 164 i 410. Do Liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Uzasadnienie

Łąka przy ulicy Ełckiej jest miejscem pikników osiedlowych, spotkań mieszkańców a także spacerów, niestety nie ma tam ani kosza na śmieci, ani ławki. Dodatkowo wiele drzew jest już zniszczonych, brakuje krzewów i kwiatów.

Elementy projektu

Krzewy
Drzewa
Rabaty
Ławki
Kosze na śmieci

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Kowale

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

88

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 88
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 49
Mężczyźni 39

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.