Nr projektu. 405

113 na sportowo [WBO. 2018]

Głosów: 1 194

Kategoria: sport

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

 • Projekt rejonowy (Kuźniki, Nowy Dwór, Muchobór Mały)

Postęp realizacji projektu

 • Konsultacje
  z liderami
 • Dokumentacja projektu [zlecenie]
 • Dokumentacja projektu [wykonanie]
 • Roboty
  [realizacja]
 • Roboty
  [odbiór]

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w kwocie 750 000 zł. W ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli Zarząd Inwestycji Miejskich zlecił dla wskazanego terenu wykonanie dokumentacji projektowej. Po jej sporządzeniu będzie wiadomo, jaki zakres będzie możliwy do realizacji zadania w ramach WBO.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w kwocie 750 000 zł. W ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli, Zarząd Inwestycji Miejskich zlecił dla wskazanego terenu wykonanie dokumentacji projektowej. Po jej sporządzeniu będzie wiadomo jaki zakres będzie możliwy do realizacji zadania w ramach WBO.
Ponadto Lider musi doprecyzować czego oczekuje pod hasłem "rewitalizacja terenu wokół szkoły".

Uzasadnienie

Cudowni uczniowie i nauczyciele, ogromna szkoła, wiele pokoleń wspaniałych absolwentów.
Jednak jak większość takich placówek i ta walczy o każdy grosz na remont, rozbudowę czy renowację.
W roku 2016/2017 odbył się remont basenu i części sal sportowych, wywalczyliśmy remont chodnika wzdłuż szkoły, teraz czas wyjść na dwór z lekcjami WF i nie tylko.
W tegorocznym WBO staramy się o budowę dwóch boisk sportowych (do siatkówki i koszykówki) oraz rewitalizację terenu.
Na Nowym Dworze w ostatnich latach zostały zlikwidowane 3 boiska do piłki nożnej - teren przeznaczono pod miejsca parkingowe. Parkingi to ważny element tak dużej aglomeracji jaką jest nasze osiedle, jednak zapewnienie mieszkańcom miejsca do wspólnego spędzania czasu w duchu sportowym jest równie ważne, jeśli nie ważniejsze. Do południa boiska wykorzystywane będą na potrzeby szkoły, natomiast po południu i w dni wolne będą do dyspozycji mieszkańców osiedla.

Elementy projektu

Budowa boiska do siatkówki
Budowa boiska do koszykówki
Rewitalizacja terenu wokół szkoły

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 11: Kuźniki, Nowy Dwór, Muchobór Mały

Lokalizacja szczegółowa: Nowy Dwór, Szkoła Podstawowa nr 113 – w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

Osiedle: Nowy Dwór

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 194

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 178
Papier 16

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 741
Mężczyźni 453

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


12.06.2019

Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Otwarcie ofert 27.06