Nr projektu. 4

Rowerowy Wrocław 2018 [WBO. 2018]

Głosów: 8 963

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 1 000 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

 • Projekt ogólnomiejski

Postęp realizacji projektu

 • Konsultacje
  z liderami
 • Dokumentacja projektu [zlecenie]
 • Dokumentacja projektu [wykonanie]
 • Roboty
  [realizacja]
 • Roboty
  [odbiór]

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak w maksymalnej dla WBO kwocie można zrealizować jedynie ograniczony zakres. Proponujemy budowę nasepujących fragmentów z listy zaproponowanej przez Lidera:
u. Różyckiego - na odcinka o niewystarczającej szerokości jezdni proponuje się wyznaczenie trasy rowerowej przy pomocy oznakowania P-27 „sierżant”.
ul. Paderewskiego;
ul. Sucha - wykonanie pasów rowerowych z nawierzchni bitumicznej bez remontu całej szerokości jezdni;
ul. Legnicka - ze względu na brak szerokości istniejącego chodnika do budowy drogi dla rowerów konieczność zajęcia części parkingu oraz zmiany organizacji ruchu;
Plac Dominikański.
Szacunkowy koszt wskazanego zakresu wynosi 1 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak w maksymalnej dla WBO kwocie można zrealizować jedynie ograniczony zakres. Proponujemy budowę następujących fragmentów z listy zaproponowanej przez Lidera:
u. Różyckiego - na odcinka o niewystarczającej szerokości jezdni proponuje się wyznaczenie trasy rowerowej przy pomocy oznakowania P-27 „sierżant”.
ul. Paderewskiego;
ul. Sucha - wykonanie pasów rowerowych z nawierzchni bitumicznej bez remontu całej szerokości jezdni;
ul. Legnicka - ze względu na brak szerokości istniejącego chodnika do budowy drogi dla rowerów konieczność zajęcia części parkingu oraz zmiany organizacji ruchu;
Plac Dominikański.
Szacunkowy koszt wskazanego zakresu wynosi 1 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Elementy projektu

Pasy rowerowe na Różyckiego i Paderewskiego
Pasy rowerowe na Suchej
Pasy rowerowe na Legnickiej
Kieszeń i przejazd dla rowerów na pl. Dominikańskim

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Wrocław

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

8 963

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 8 314
Papier 649

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 4 665
Mężczyźni 4 298

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.