Nr projektu. 335

Park Jedności 2 - zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ul. Królewskiej na Zakrzowie [WBO. 2018]

Głosów: 1 309

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Pawłowice, Psie Pole-Zawidawie)
  • Lider projektu: Monika Glińska
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2018

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami. W ramach kwoty 250 000 zł można zrealizować tylko część zakresu. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami. W ramach kwoty 250 000 zł można zrealizować tylko część zakresu. Do Lidera należy decyzja czy w ramach WBO procedowane będzie oświetlenie czy budowa alejek z placykami. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Celem projektu jest doposażenie terenu, który uzyskał dofinansowanie w ramach zielonej dogrywki WBO 2017. Jest to kolejny fragment Parku Jedności ograniczony ulicami: Brzuchowicką (dawną Kujbyszewską), Królewską i Zatorską.
Proponujemy uzupełnienie tej części parku, w której planowany jest zielony plac integracyjny dla mieszkańców wraz z małą architekturą i w której zostaną nasadzone nowe drzewa i krzewy, o elementy takie jak: oświetlenie, przyłącze energetyczne, elementy tworzące małą scenę plenerową oraz pergolę wyznaczającą granice placu, a także stojaki rowerowe oraz sprzęt rekreacyjny skierowany głównie do młodzieży (np. ścieżkę zdrowia wykonaną z drewna z elementami street workoutu).
Jeśli wystarczy pieniędzy, na drugiej części działki zostanie wykonany także wybieg dla psów. W projekcie tej części parku powinna również zostać uwzględniona ścieżka przeznaczona dla biegaczy.

Wybudowanie pierwszej części Parku Jedności spotkało się z ogromną radością mieszkańców Zakrzowa. Jest to miejsce bardzo chętnie odwiedzane przez osoby w każdym wieku i widać duże zapotrzebowanie na rozbudowę parku w kierunku ul. Zatorskiej.

Projekt rekomendowany przez Stowarzyszenie "Zmieniaj Zakrzów".

Elementy projektu

Oświetlenie parkowe
Przyłącze energetyczne
Mała architektura
Stojaki rowerowe
Sprzęt rekreacyjny

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 5: Pawłowice, Psie Pole-Zawidawie

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Psie Pole-Zawidawie

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 309

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 181
Papier 128

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 731
Mężczyźni 578

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.