Nr projektu. 334

Podwórko im. Wszystkich Mieszkańców - Replay [WBO. 2018]

Głosów: 1 488

Kategoria: podwórka

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

 • Projekt rejonowy (Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice)
 • Lider projektu: BOGUSŁAW MACHALSKI

Postęp realizacji projektu

 • Konsultacje
  z liderami
 • Dokumentacja projektu [zlecenie]
 • Dokumentacja projektu [wykonanie]
 • Roboty
  [realizacja]
 • Roboty
  [odbiór]

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z zaznaczeniem, że rewitalizacja podwórka jest zadaniem długotrwałym i kosztownym. Kwota 750 000 zł nie wystarczy na realizację całego zakresu i konieczne będzie etapowanie zadania. W 2018 roku spółka Wrocławska Rewitalizacja przygotuje koncepcję zagospodarowania przedmiotowego podwórka, w razie wygranej realizacja będzie musiała być zgodna z przygotowywaną koncepcją. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z zaznaczeniem, że rewitalizacja podwórka jest zadaniem długotrwałym i kosztownym. Kwota 750 000 zł nie wystarczy na realizację całego zakresu i konieczne będzie etapowanie zadania. W 2018 roku spółka Wrocławska Rewitalizacja przygotuje koncepcję zagospodarowania przedmiotowego podwórka, w razie wygranej realizacja będzie musiała być zgodna z przygotowywaną koncepcją. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Nazwa projektu została wymyślona przez mieszkańców. Sami dla siebie nazwaliśmy podwórko imieniem Wszystkich Mieszkańców. W 2015 roku na podwórku pomiędzy ul. Mierniczą, Łukasińskiego, Prądzyńskiego i Komuny Paryskiej organizowane były przez artystkę Izę Rutkowską liczne warsztaty i wydarzenia integracyjne, w tym również pojawił się dla dzieci 8-metrowy dmuchany jeż. Działania te zaowocowały mobilizacją całej podwórkowej społeczności. Mieszkańcy podwórka zgłosili propozycje pożytecznych działań dla innych sąsiadów. Wygrała propozycja kompleksu rekreacyjno-sportowego. W grudniu 2016 r. informowaliśmy ludzi o planie złożenia większego projektu do budżetu obywatelskiego na 2017 rok. Tak powstał projekt osuszenia i utwardzenia nawierzchni podwórka, aby ułatwić wszystkim mieszkańcom dostęp do pięknie zabudowanych kontenerów na śmieci. Jako bardzo cierpliwi mieszkańcy nie tylko „trójkąta”, ale również „rejonu filmowego” Wrocławia zasłużyliśmy na poprawę naszych warunków życia. W następnej kolejności pragniemy stworzyć suche i bezpieczne miejsce do zabawy dla wszystkich dzieci i młodzieży. Sami wychowaliśmy się tutaj na takich zabłoconych podwórkach, ale to były inne czasy i żyliśmy nadzieją, że kiedyś będzie lepiej. To kiedyś nigdy nie przyszło. Na początek chcąc zmieścić się w kosztach planujemy zrewitalizować część podwórka bliżej ul. Mierniczej i Łukasińskiego. Chcielibyśmy podwórko zazielenić, postawić na elementy placu zabaw i siłowni oraz boiska wielofunkcyjnego, a także stół do ping-ponga, wybieg dla psów, kilka ławek, latarnie oraz stoły do gry w szachy. Mamy świadomość, że w celu wykonania takich prac konieczne będzie na początku odwodnienie i utwardzenie powierzchni. Nie zapominamy również o miejscach parkingowych.

Elementy projektu

Odwadnianie, utwardzenie, parkingi 2000,00 m2 koszt: 428.000,00
Boisko wielofunkcyjne x 1 250 m2 (kosz, siatkówka, tenis) koszt: 120.000,00
Plac Zabaw x 1 100 m2 6 przyrządów do zabaw koszt: 60.000,00
Siłownia x 1 15 m2 6 przyrządów do ćwiczeń koszt: 60.000,00
Latarnie x 4 solarne koszt: 40.000,00
Wybieg dla psów x 1 długości 8mb z palisadą koszt: 10.000,00
Stoły do gry w szachy x 2 koszt: 14.000,00
Stół do ping-ponga x 1 koszt: 8.000,00
Ławki x 5 koszt: 10.000,00

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 6: Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice

Lokalizacja szczegółowa: KWADRAT ULIC ŁUKASIŃSKIEGO, MIERNICZA, PRĄDZYŃSKIEGO, KOMUNY PARYSKIEJ - numer geodezyjny działki (na podstawie www.geoportal.wroclaw.pl): 49/6

Osiedle: Przedmieście Oławskie

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 488

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 541
Papier 947

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 904
Mężczyźni 584

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


17.01.2019

Trwa sporządzanie dokumentacji projektowej. Przy przedmiotowej inwestycji kluczowym jest, by został zapewniony dojazd do posesji. Inwestycja wymaga etapowania prac.