Nr projektu. 27

Brodzik Karłowice - przejście dla pieszych przez ul. Kasprowicza na wysokości Brodzika [WBO. 2018]

Głosów: 238

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 150 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Karłowice-Różanka, Kleczków)
  • Lider projektu: Maciej Matyka
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2018

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, szacunkowy koszt inwestycji to 150 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, szacunkowy koszt inwestycji to 150 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Realizowana rewitalizacja terenu Brodzika spowoduje, że teren otworzy się na ul. Kasprowicza, co spowoduje powstanie naturalnego miejsca przechodzenia przez ulicę Kasprowicza zarówno dla osób się tam udających jak i dla dzieci idących do SP83.

Proponujemy namalowanie pasów w tym miejscu i dodanie wysepki dla zwiększenia bezpieczeństwa.

Elementy projektu

Projekt
Namalowanie pasów
Wyspa

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 2: Karłowice-Różanka, Kleczków

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Karłowice-Różanka

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

238

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 234
Papier 4

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 124
Mężczyźni 114

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.