Nr projektu. 259

Zielony trójkąt Widawy [WBO. 2018]

Głosów: 224

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 200 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Osobowice-Rędzin, Świniary, Lipa Piotrowska, Widawa, Polanowice-Poświętne-Ligota, Sołtysowice)
  • Lider projektu: Maciej Różański

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale jedynie w części północno - wschodniej działki, wzdłuż ul. Melioranckiej. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego pozostała część działki przeznaczona jest docelowo pod usługi. Projekt może zostać zrealizowany pod kątem dosadzeń i pielęgnacji zieleni. Kwota to 200 000 zł w zależności od zaproponowanego zakresu. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale jedynie w części północno-wschodniej działki, wzdłuż ul. Melioranckiej. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego pozostała część działki przeznaczona jest docelowo pod usługi. Projekt możne zostać zrealizowany pod kątem dosadzeń i pielęgnacji zieleni. Kwota to między 100 a 200 tys. w zależności od zaproponowanego zakresu. Do modyfikacji projektu potrzebna jest zgoda Lidera.

Uzasadnienie

Projekt zakłada oczyszczenie skweru pomiędzy ulicami Ostową Północną, a Meliorancką. Na osiedlu Widawa, na przestrzeni ostatnich lat, powstało wiele domów. Mieszkańcy chodzą na spacery ze swoimi dziećmi oraz zwierzętami. W południowej części osiedla Widawa brak jest terenów zielonych oraz miejsc przeznaczonych do spędzania wolnego czasu. Projekt zakłada oczyszczenie terenu.

Elementy projektu

Oczyszczanie terenu
Pielęgnacja zieleni

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 4: Osobowice-Rędzin, Świniary, Lipa Piotrowska, Widawa, Polanowice-Poświętne-Ligota, Sołtysowice

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Widawa

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

224

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 184
Papier 40

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 124
Mężczyźni 100

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.