Nr projektu. 258

Park Widawski. Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu parku, część II [WBO. 2018]

Głosów: 139

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Osobowice-Rędzin, Świniary, Lipa Piotrowska, Widawa, Polanowice-Poświętne-Ligota, Sołtysowice)
  • Lider projektu: Grzegorz Majewski

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie dalszego porządkowania terenu parku. Kwota to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie dalszego porządkowania terenu parku. Kwota potrzebna na realizacje projektu wynosi 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Jest to jedyny większy teren zielony na Osiedlu Widawa, przy ul. Fryzjerskiej, pomiędzy rzeką Widawą a Młynówką. W latach 70 XX w. służył mieszkańcom jako teren rekreacyjny. Obecnie w małej części zagospodarowany z funduszy WBO 2015.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie pozostałej części terenu PARKU WIDAWSKIEGO, dostosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z parku.

Celem jest zapewnienie podstawowych elementów infrastruktury parkowej by zachęcić większą ilość mieszkańców Osiedla Widawa do wypoczynku na łonie natury. Dodatkowo chcemy w większym stopniu wykorzystać obszar Parku Widawa, który, posiada bardzo wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe.
Projekt zakłada kontynuację prac, które zostały rozpoczęte z funduszy WBO w roku 2015, w pozostałej części parku, m.in.:
1. Wycinka roślin. Odchwaszczenie terenu i przygotowanie podłoża pod nową ścieżkę pieszą. (80000zł)
2. Wysypanie/utworzenie nowej ścieżki pieszej o szerokości 2 m, usytuowanej wzdłuż fosy rzeki WIDAWA. (120000zł)
3. Umiejscowienie infrastruktury małej (drobnej) ławek oraz koszy na śmieci wzdłuż osi nowej ścieżki pieszej. (37000zł)
4. Stojak na rowery z tablicą informacyjną. (10000zł)
5. Kaczkomat. (3000zł)

W miejscu planowanej/nowej ścieżki pieszych istnieje ciąg pieszy w postaci wydeptanej ścieżki. Niestety na ten moment zbyt niebezpieczny by swobodnie się po nim poruszać.

Elementy projektu

Wycinka roślin. Odchwaszczenie terenu i przygotowanie podłoża pod nową ścieżkę pieszą
Wysypanie/utworzenie nowej ścieżki pieszej o szerokości 2 m, usytuowanej wzdłuż fosy rzeki WIDAWA
Umiejscowienie infrastruktury małej (drobnej) ławek oraz koszy na śmieci wzdłuż osi nowej ścieżki pieszej
Stojak na rowery z tablicą informacyjną
Kaczkomat

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 4: Osobowice-Rędzin, Świniary, Lipa Piotrowska, Widawa, Polanowice-Poświętne-Ligota, Sołtysowice

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Widawa

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

139

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 138
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 77
Mężczyźni 62

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.