Nr projektu. 186

Oaza nad Kasiną II [WBO. 2018]

Głosów: 225

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec)
  • Lider projektu: Adam Święcicki

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami. Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego działka może zostać zagospodarowana jako skwer, na którym ma znajdować się "obiekt szczególny" m.in. fontanna, ale również może to być: "rzeźba, pomnik, kapliczka, krzyż przydrożny, figura, posąg lub inny podobny do nich obiekt." Teren funkcjonalnie powinien zostać też powiązany z terenem przy rzece Kasina i z sąsiednim klubem Formaty. Kwota na potrzebna na realizację projektu to 750 000 zł., ale możliwe, że po wykonaniu dokumentacji okaże się, że wystarczy ona na realizację pierwszego etapu. W wypadku realizacji projektu konieczne będą dodatkowe konsultacje z mieszkańcami, które pomogą doszczegółowić zakres projektu i przyszłe funkcje tego terenu.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami. Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego działka może zostać zagospodarowana jako skwer, na którym ma znajdować się "obiekt szczególny" m.in. fontanna, ale również może to być: "rzeźba, pomnik, kapliczka, krzyż przydrożny, figura, posąg lub inny podobny do nich obiekt." Teren funkcjonalnie powinien zostać też powiązany z terenem przy rzece Kasina i z sąsiednim klubem Formaty. Kwota na potrzebna na realizację projektu to 750 tys., ale możliwe, że po wykonaniu dokumentacji okaże się, że wystarczy ona na realizację pierwszego etapu. W wypadku realizacji projektu konieczne będą dodatkowe konsultacje z mieszkańcami, które pomogą uszczegółowić zakres projektu i przyszłe funkcje tego terenu.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 25 i 186. Do Liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Uzasadnienie

Muchobór Wielki nie ma zieleni, trzeba to zmienić. Parki kieszonkowe to jedyna możliwość by stworzyć tu miejsca wypoczynku dla mieszkańców.

Elementy projektu

Uporządkowanie terenu
Nadrzeczny klimat z siedziskami
Nowa zieleń, kwiaty

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 13: Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Muchobór Wielki

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

225

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 212
Papier 13

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 129
Mężczyźni 96

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.