Nr projektu. 185

Droga rowerowa na ul Metalowców. Oświetlenie i wymiana chodnika. [WBO. 2018]

Głosów: 958

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 1 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 1 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 1 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Projekt zakłada poprawę, wymianę chodnika oraz wykonanie ścieżki rowerowej od ul Metalowców/Lotnicza do ul Bystrzyckiej.
Oraz dodatkowe oświetlenie przy parku.

Ułatwi bezpieczny i szybki dojazd do Stadionu Parasola na ul Lotniczej z którego korzystają dzieci uczęszczając na treningi piłki nożnej oraz dorośli którzy chętnie korzystają z bieżni.

Beneficjenci - mieszkańcy Pilczyc, Kuźnik, Nowego Dworu.

Elementy projektu

Droga rowerowa
Naprawa obecnego chodnika
Dodatkowe oświetlenie

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Gądów-Popowice Płd.

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

958

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 899
Papier 59

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 513
Mężczyźni 445

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.