Nr projektu. 170

Droga dla rowerów wzdłuż ul. Żwirki i Wigury Zachodnia (międzynarodowej trasy rowerowej) [WBO. 2018]

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zgłoszony: 420 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec)

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Ze względu na brak dostępnego pasa drogowego, inwestycję należałoby zrealizować poza pasem drogowym, po północnej stronie ul. Żwirki i Wigury, w przeważającej części na gruntach nie należących do Gminy i częściowo stanowiących użytki rolne. Ponadto dla odcinka ścieżki biegnącego przy lotnisku brak jest obowiązującego planu miejscowego. W związku z powyższym konieczne byłoby przeprowadzenie procedury ZRID oraz pozyskanie gruntów na rzecz Gminy i odrolnienie, taka procedura przekroczy okres 1 roku oraz maksymalną kwotę dla projektów WBO.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 170 i 611.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Ze względu na brak dostępnego pasa drogowego, inwestycję należałoby zrealizować poza pasem drogowym, po północnej stronie ul. Żwirki i Wigury, w przeważającej części na gruntach nie należących do Gminy i częściowo stanowiących użytki rolne. Ponadto dla odcinka ścieżki biegnącego przy lotnisku brak jest obowiązującego planu miejscowego. W związku z powyższym konieczne byłoby przeprowadzenie procedury ZRID oraz pozyskanie gruntów na rzecz Gminy i odrolnienie, taka procedura przekroczy okres 1 roku oraz maksymalną kwotę dla projektów WBO.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 170 i 611.

Uzasadnienie

Projekt zakłada budowę dwukierunkowej drogi rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury Zachodnia (po północnej stronie tej drogi).

Wybudowanie tej drogi zapewni:
• Wydłużenie istniejącej drogi rowerowej (wzdłuż ul. Chłopskiej, od ul. Krzeptowskiej do granicy Kąty Wrocławskie/Wrocław) o nowy odcinek od w/w granicy do łącznika AOW;
• Poprawę bezpieczeństwa rowerzystów na międzynarodowej trasie rowerowej R9, a mieszkańcy Wrocławia i Smolca uzyskają bezpieczne rowerowe połączenie.

Elementy projektu

Droga rowerowa o szerokości 2 m i długości 560m
Przesunięcie 400 m ogrodzenia


Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 13: Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec

Lokalizacja szczegółowa: Od granicy Kąty Wrocławskie/m.Wrocław w stronę Wrocławia (do łącznika AOW)

Osiedle: Muchobór Wielki

Kontakt z liderem projektu