Nr projektu. 169

Polana Karłowicka - rozbudowa boiska wielofunkcyjnego (etap II-część południowa), instalacja oświetlenia, dodatkowe nasadzenia, dostawienie ławek oraz kubłów, dostawienie stojaków rowerowych [WBO. 2018]

Głosów: 765

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Karłowice-Różanka, Kleczków)
  • Lider projektu: Paweł Suś
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2018

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. W ramach WBO 2014r. opracowana została dokumentacja projektowa dla całości obiektów rekreacyjno-sportowych, przewidzianych do realizacji w kolejnych etapach. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. W ramach WBO 2014r. opracowana została dokumentacja projektowa dla całości obiektów rekreacyjno-sportowych, przewidzianych do realizacji w kolejnych etapach. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Założeniem projektu jest powiększenie ogólnodostępnego (istniejącego) dla wszystkich mieszkańców boiska wielofunkcyjnego.
Instalację latarni oświetleniowych przy: placu zabaw, boisku, siłowni a także przy ścieżce prowadzącej przez Polanę do wału.
Montaż dodatkowych ławek, kubłów oraz stojaków rowerowych.
Zaprojektowanie dodatkowych przestrzeni zielonych (nasadzenia nowych drzew i krzewów).
Zainstalowane przyłącza elektrycznego które umożliwi organizację różnych wydarzeń kulturalnych na Polanie.

Od momentu powstania tej przestrzeni cieszy się wielkim powodzeniem wśród mieszkańców całego Wrocławia. Przestrzeń od początku wykorzystywana jest przez społeczność lokalną. Organizowane są spotkania z mieszkańcami, festyny osiedlowe, zawody sportowe, pikniki rodzinne oraz wiele innych imprez towarzyszących.

Obiekt wykorzystywany jest przez cały rok o różnych porach oraz przez różne grupy wiekowe. Momentami na Polanie przebywa do kilkuset osób. Aby jeszcze bardziej można było się cieszyć z gier zespołowych na tym boisku, konieczne jest zwiększenie jego powierzchni, co pozwoli na swobodne korzystanie z tej przestrzeni (momentami boisko jest przepełnione, co może stwarzać niebezpieczeństwo).
Boisko ma służyć co najmniej do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę.
Dodatkowym i poprawieniu komfortu oraz bezpieczeństwa mieszkańców i umożliwieniu korzystania z Polany i infrastruktury sportowej, także w porze wieczornej, ma służyć instalacja oświetlenia. Pozwoli to również na stworzenie długiej, przyjaznej, wieczornej ścieżki spacerowej od al. Kasprowicza do wałów.

Teren posiada już: pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy, ocenę warunków gruntowo-wodnych, operat dendrologiczny.

Czyli po wygranej jest gotowy do realizacji :)
Także do dzieła.

Elementy projektu

Montaż 14 latarni LEDowych
Rozbudowa boiska (część południowa)
Nasadzenia 10-12 szt.
Stworzenie przyłącza produ (kable + skrzynka)
Montaż dodatkowych stojaków (min. 10 szt.)
Montaż dodatkowych ławek i koszów na śmieci

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 2: Karłowice-Różanka, Kleczków

Lokalizacja szczegółowa: Tereny zielone przy al. Jana Kasprowicza 45, na których znajduję się: boisko wielofunkcyjne, siłownia na świeżym powietrzu, kalistenika, streetworkout, plac zabaw oraz pawilon kultury.

Osiedle: Karłowice-Różanka

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

765

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 698
Papier 67

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 429
Mężczyźni 336

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.