Nr projektu. 514

Zielona trasa biegowo-pieszo-rowerowa z Ołtaszyna do centrum [WBO. 2016]

Głosów: 535

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 750 tys. zł

Uzasadnienie

Celem projektu jest wyznaczenie wygodnej trasy pieszo - biegowo - rowerowej wśród zieleni, prowadzącej z Ołtaszyna do centrum miasta. Trasa będzie biec ulicami Spiską i Orawską, przez Park Skowroni, aż do okolic Aquaparku. Nawierzchnia - asfaltowa.
Ostateczny zakres remontu zostanie ustalony tak, by koszty zamknęły się w kwocie 750 tys. zł.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Szacunkowy koszt projektu przekracza kwotę 1 000 000 zł. Ul. Orawska to droga gruntowa i żwirowa, ul. Spiska jest częściowo gruntowa , częściowo kamienna i częściowo asfaltowa . Opinia negatywna ze względu na koszty, które w realizacji przekroczą dopuszczalne progi w budżecie obywatelskim.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak w tym miejscu powinien powstać asfaltowy ciąg pieszo-jezdny, żeby zachować możliwość dojazdu do ogródków działkowych. Kwota potrzebna na realizację odcinka od ul. Koszyckiej do ul. Sojowej to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Ołtaszyn, Wojszyce, Jagodno

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

535

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 505
Papier 30

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 266
Mężczyźni 269

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.