Nr projektu 212

Remont chodnika w ciągu ul. Ignacego Daszyńskiego we Wrocławiu [WBO 2014]

Głosów: 332

Kategoria: droga

Budżet zweryfikowany: 100 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2014

Uzasadnienie

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz umożliwi korzystanie z chodnika osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich. Wykonanie modernizacji chodnika wzmocni także atrakcyjność osiedla Ołbin, a w szczególności poprawi estetykę i podniesie jakość życia społeczności lokalnej na obszarze objętym projektem.
Głównymi beneficjentami projektu będą mieszkańcy osiedla Ołbin, a w szczególności pasażerowie linii tramwajowych 6, 11, 23 korzystający z przystanków tramwajowych \"Daszyńskiego\" (słupek 20631 oraz słupek 20632)

Komentarz UMW:

Szczegółowy zakres projektu do ustalenia na etapie realizacji

Lokalizacja

Osiedle Ołbin

Lokalizacja szczegółowa: Chodnik dla pieszych przy południowej zabudowie ul. Daszyńskiego we Wrocławiu na odcinku od Nr 5 do Nr 21 o powierzchni około 200 metrów kwadratowych

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Realizacja


30.11.2016

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.