Nr projektu 211

Tereny sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Biskupina i Sępolna [WBO 2014]

Głosów: 7 556

Kategoria: rekreacja

Budżet zweryfikowany: 628 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: od 500 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2014

Uzasadnienie

Proponuję dalsze wykorzystanie bardzo ładnego, ze starodrzewiem, terenu Zespołu Szkół nr 19 przy ul. Spółdzielczej 2a dla potrzeb mieszkańców sąsiednich osiedli. Biskupin i Sępolno to dzielnice z dużymi terenami zielonymi, jednak odczuwa się brak miejsca umożliwiającego mieszkańcom aktywny wypoczynek. Na terenie szkoły w 2013r. oddano do użytku boisko wielofunkcyjne z bieżnią okólną i skocznią, popołudniami i w weekendy chętnie wykorzystywane przez okoliczną młodzież. Istnieją również 2 stare asfaltowe boiska do siatkówki i koszykówki i oświetlone trawiaste boisko do piłki nożnej. W najbliższej okolicy nie ma tak dużego i dającego wiele możliwości terenu. Przed uruchomieniem boiska wieczorami młodzież zbierała się na terenie szkoły, jednak głównie, by napić się alkoholu. Obecność ćwiczących i trenera może to zmienić. Proponuję:
1. Pokrycie boiska trawiastego sztuczną murawą, dodatkowo chodnik i piłkochwyty
2. Zakup i montaż na zadrzewionym terenie 15 urządzeń fitness i siłowni zewnętrznej
3. Zakup i montaż stołu do ping-ponga
4. Budowa miejsca do gry w bule
5. Zakup i montaż 3 stanowisk do gry w szachy
6. Zakup i montaż 5 ławek parkowych
7. Zakup i montaż 5 koszy na śmieci
8. Zakup przenośnej toalety
9. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół szkoły

Komentarz UMW:

W obrębie cennego starodrzewia prace powinny być przeprowadzone bez naruszania systemu korzeniowego - i to będzie determinowało rozstaw i ilość urządzeń. Z tego powodu szczegółowy zakres projektu zostanie ustalony w porozumieniu z liderem na etapie realizacji.

Dyrekcja zobowiązała się do udostępnienia terenu mieszkańcom poza godzinami funkcjonowania placówki.

Lokalizacja

Osiedle Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice

Lokalizacja szczegółowa: Ul. Spółdzielcza 2a, 51-662 Wrocław, Działka 026401_1.0003.AR_3.9

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Realizacja


30.11.2016

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.