Głosowanie WBO 2017

Głosowanie na projekty WBO 2017 zostało zakończone.