www.wroclaw.pl
-20% zniżka
Kultura

Impart

Biuro Festiwalowe Impart 2016 powstało w 2012 roku z połączenia dwóch instytucji:

Wrocław 2016 – biura odpowiedzialnego za zakończoną sukcesem kandydaturę Wrocławia do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury oraz Centrum Sztuki „Impart” – organizacji współtworzącej krajobraz kulturalny miasta od kilkudziesięciu lat. Biuro w nowym kształcie stało się osią organizacyjną roku ESK: zrealizowało setki projektów, przy wielu kolejnych współpracowało z ponad 350 partnerami i tysiącami wrocławian.
 
Wrocław jako jedno z niewielu miast – Europejskich Stolic Kultury – zdecydował się na kontynuowanie Przygotowany przez Komisję Europejską raport ewaluacyjny wrocławskiej ESK tę decyzję ocenił niezwykle wysoko. Bogactwo dorobku ESK, potrzeba pielęgnowania wieloletniego dziedzictwa Centrum Sztuki „Impart” i nowe wyzwania, które stanęły przed instytucją, sprawiły, że w 2018 rok wchodzi ona już jako Strefa Kultury Wrocław.

Program biura w nowej odsłonie podzielony jest na trzy obszary, na które składają się zarówno projekty stworzone z inicjatywy ESK Wrocław 2016, te realizowane wcześniej przez Centrum Sztuki „Impart” i Biuro Festiwalowe Impart 2016 oraz takie, których powstanie jest wynikiem prowadzonej w 2017 roku ewaluacji. – Kształt naszej instytucji jest sumą kilkudziesięciu lat doświadczeń w budowaniu wrocławskiej kultury – wyjaśnia Krzysztof Maj, dyrektor generalny Strefy Kultury Wrocław. 

Europejska Stolica Kultury dopisała do tej historii kolejny, wspaniały rozdział. Kontynuacja naszej działalności zapewni mieszkańcom dalsze możliwości korzystania z dziedzictwa ESK. Na działalność Strefy Kultury Wrocław składają się trzy główne filary: miejsca, festiwale i programy.

Galeria