Wybrane inwestycje miejskie

Zobacz, jak zmieniły się wrocławskie kamienice, podwórka i nabrzeża w 2019 r.

Prezentujemy wybrane inwestycje zrealizowane w 2019 r. przez miejskie spółki i jednostki budżetowe gminy: Wrocławskie Mieszkania, Zarząd Zasobu Komunalnego i Zarząd Inwestycji Miejskich. Są to m.in. rewitalizacje i termomodernizacje kamienic, kompleksowe remonty podwórek, nowe targowisko oraz odnowienie nabrzeża rzeki Oławy.

Jarek Ratajczak 2019-12-23 11:59:52

Wyszyńskiego

Kamienice z 1905 r. przy ul. Wyszyńskiego 60, 62, 64, 66, 68 i 70 pamiętają czasy cesarza Wilhelma II. Po II wojnie światowej prowadzono w nich tylko bieżące naprawy. Teraz, w ramach Programu Rewitalizacji Wrocławskich Kamienic, zostały gruntownie wyremontowane.

Zrobiono elewacje, wyremontowano dachy i strychy, wymieniono okna, drzwi, bramy i wszelkie instalacje: elektryczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze i gazowe. Budynki zostały ocieplone, remont przeszły klatki schodowe oraz piwnice.

Na rewitalizację sześciu, ponad stuletnich kamienic, przy ul. Wyszyńskiego 60, 62, 64, 66, 68 i 70 gmina wydała 21,5 mln zł.

Kurkowa 40-42

3,5 mln zł wydała gmina na remont kamienicy przy ul. Kurkowa 40-42. Wykonano m.in.: remont poddasza, docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, remont piwnicy i klatki schodowej, ocieplenie stropu i ścian sieni wejściowej, wentylację w tym renowacja przewodów kominowych murowanych oraz dodatkowe kominy wentylacyjne, remont i modernizację instalacji sanitarnych oraz roboty remontowe w lokalach.
Wykonawca: Zarząd Zasobu Komunalnego.

Kurkowa - galeria zdjęć

galeria

Ryneczek Jemiołowa

Dawne boisko Liceum Ogólnokształcącego nr V przy ul. Grochowej 13 przeistoczyło się w przyjazny plac targowy i miejsce rekreacji.

Obok funkcji handlowej takie miejsca są ważne ze względów społecznych. Ludzie się poznają, budowane są więzi i relacje, na których mi tak bardzo zależy. Obecnie pracujemy nad projektem osiedli kompletnych i chcemy tworzyć takie przestrzenie wspólne dla mieszkańców – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Miasto sfinansowało adaptację terenu oraz montaż niezbędnych do funkcjonowania handlu instalacji, zieleni i elementów małej architektury. Koszt inwestycji: 1,01 mln zł. Wykonawca: Zarząd Zasobu Komunalnego.

Ryneczek Jemiołowa - wrzesień 2019 r., otwarcie nowego targowiska. Fot. Jarek Ratajczak. Wykonawca prac : Zarząd Zasobu Komunalnego.

Nowe targowisko – zdjęcia

Pomysł otwarcia targowiska Ryneczek Jemiołowa chwalą okoliczni mieszkańcy. – Brakowało placu, na który można przyjść i w porządnych warunkach coś kupić – mówi Magdalena Staworko z ul. Lwowskiej. – Dobra robota, tak powinno być. Taki plac był nam potrzebny – dodaje starsza pani z okolic ul. Jemiołowej.

galeria

Wyremontowane podwórka

Modernizację podwórek przeprowadzono m.in. przy ulicach: Pułaskiego, Kościuszki, Prądzyńskiego, Traugutta, Komuny Paryskiej, Krzywoustego, Grudziądzkiej, Minkowskiego, Kniaziewicza, Dąbrowskiego, Pułaskiego, Świstackiego, Więckowskiego, Kościuszki i Brzeskiej. Wykonawcą była spółka Wrocławskie Mieszkania.

galeria

Biskupa Tomasza Pierwszego 13

4,3 mln zł wydała gmina na remont kamienicy przy ul. Biskupa Tomasza Pierwszego nr 13. Wykonano m.in: ocieplenie budynku, wymianę drzwi, naprawiono zabytkową elewację oraz wyremontowano piwnice i klatkę schodową. Zrobiono remont i modernizację instalacji sanitarnych (ciepła woda użytkowa, wykonanie centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników i zaworów termostatycznych oraz likwidacja istniejących źródeł ciepła). Wykonawca: Zarząd Zasobu Komunalnego.

Kamienica przy ul. ul. Biskupa Tomasza Pierwszego nr 13, przed i po remoncie. Wykonawca: Zarząd Zasobu Komunalnego. 

Biskupa Tomasza Pierwszego i Mielecka

Wyremontowane kamienice przy ul: Biskupa Tomasza Pierwszego nr 13 - koszt prac: 4,3 mln zł, Biskupa Tomasza Pierwszego nr 16, koszt prac - 3 mln zł, Biskupa Tomasza Pierwszego nr 18, koszt prac - 2,5 mln zł.

Zakres remontu każdego z budynków wyglądał prawie identycznie, najważniejsze elementy z nich to: ocieplenie ścian klatki schodowej, strop poddasza wraz z izolacją, wymiana drzwi wejściowych na poddasze, roboty w mieszkaniach (ocieplenie ścian zewnętrznych elewacji zabytkowej od wewnątrz), w piwnicach (drzwi wejściowe, docieplenie stropu), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont klatki schodowej, remont i modernizacja instalacji sanitarnych (ciepła woda użytkowa, wykonanie centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników i zaworów termostatycznych oraz likwidacja istniejących źródeł ciepła), renowacja i odtworzenie tynku i detali architektonicznych.

Skoczylasa

Przebudowa budynku przy ul. Skoczylasa 8 na potrzeby Dziennego Domu Pomocy oraz Klubu Integracji Społecznej. Koszt: 8 mln 754 tys. zł z dofinansowaniem z RPO WD 2014-20.

Wykonawca: Zarząd Inwestycji Miejskich.

Wykonawca: Zarząd Inwestycji Miejskich.

– Przebudowano budynek dawnej szkoły w Leśnicy na potrzeby dziennego domu pomocy i klubu integracji społecznej. Obiekt przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wybudowano altanę i uporządkowano zieleń.

Mielecka 31

Koszt zrealizowanych prac to 3,8 mln zł. Zrobiono m.in.: remont elewacji, dachu, piwnic, klatki schodowej, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania z sieci miejskiej, budowę instalacji gazowej wewnętrznej, wymianę przyłącza wodociągowego. Wykonawca: Zarząd Zasobu Komunalnego.

Remont generalny budynku przy ul. Mieleckiej 31. 

Wykonawca: Zarząd Zasobu Komunalnego. 

Traugutta

Przebudowano budynek w oficynie przy ul. Traugutta 81. Powstały m.in. sale warsztatowe oraz taras na dachu. Ma  tam być centrum aktywności społeczności lokalnej. 

Wykonawca: Zarząd Inwestycji Miejskich.

Wykonawca: Zarząd Inwestycji Miejskich.

– Remont oficyny przy ul. Traugutta 81 wraz z zagospodarowaniem terenu. Koszt: 3 mln zł z dofinansowaniem z RPO WD 2014-20.

Miernicza

Kamienica przy ul. Miernicza 15 wyremontowana została za 3,44 mln zł. Wykonawca: Zarząd Zasobu Komunalnego

Miernicza 15 przed i po remoncie.

Wykonawca: Zarząd Zasobu Komunalnego

Miernicza 15

Remont budynku obejmował m.in.: elewację wraz z dociepleniem oraz wymianą stolarki zewnętrznej, remont dachu wraz z wymianą konstrukcji i wykonaniem izolacji cieplnej, remont piwnic oraz klatki schodowej, remont i przebudowa lokali mieszkalnych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, remont instalacji elektrycznych, wod-kan, gazowej wewnętrznej oraz wykonanie oświetlenia wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Miernicza, Komuny Paryskiej, K. Pułaskiego i R. Traugutta.

galeria

Semaforowa

Przebudowa, rozbudowa i remont budynku przy ul. Semaforowej 5 na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Koszt inwestycji: 5 mln zł z dofinansowaniem z RPO WD 2014-20. 

Wykonawca: Zarząd Inwestycji Miejskich.

Wykonawca: Zarząd Inwestycji Miejskich.

– Przebudowano zabytkowy budynek dawnego ratusza na dwa domy dziennej pomocy dla 60 osób. Obiekt przystosowano dla osób niepełnosprawnych, uporządkowano zieleń.

Rewitalizacja nabrzeża rzeki Oławy

Kiedyś był tutaj dziki parking, stare garaże i nieuporządkowane nabrzeża. Teraz są pomosty, przystań dla kajaków, jedyny w mieście wodny plac zabaw, tor wrotkarski i jeszcze więcej zieleni. Nabrzeża rzeki Oławy przeszły metamorfozę.

Nad rzeką pojawiły się drewniane pomosty, ławki, kosze na śmieci i oświetlenie. Ponad kilometrową przestrzeń między mostami połączyły ścieżki pieszo-rowerowe.

W trakcie prac założenie było takie, aby wykonawca wykorzystywał do inwestycji jak najwięcej materiałów naturalnych: drewno, piasek, kamienie i zieleń. Beton został użyty w zasadzie tylko tam, gdzie to było konieczne (m.in. tor wrotkarski i podpory pomostów).

Wykonawca: Zarząd Inwestycji Miejskich.

Nawiguj klikając w strzałki
/ Inwestycja na ponad kilometrowym nabrzeżu Oławy kosztowała blisko 15 mln złotych, w tym pięć milionów pochodzi z dofinansowania z UE. Wykonawca: Zarząd Inwestycji Miejskich. Fot. Janusz Krzeszowski
/ Inwestycja na ponad kilometrowym nabrzeżu Oławy kosztowała blisko 15 mln złotych, w tym pięć milionów pochodzi z dofinansowania z UE. Wykonawca: Zarząd Inwestycji Miejskich. Fot. Janusz Krzeszowski
/ Inwestycja na ponad kilometrowym nabrzeżu Oławy kosztowała blisko 15 mln złotych, w tym pięć milionów pochodzi z dofinansowania z UE. Wykonawca: Zarząd Inwestycji Miejskich. Fot. Janusz Krzeszowski
/ Inwestycja na ponad kilometrowym nabrzeżu Oławy kosztowała blisko 15 mln złotych, w tym pięć milionów pochodzi z dofinansowania z UE. Wykonawca: Zarząd Inwestycji Miejskich. Fot. Janusz Krzeszowski
/ Inwestycja na ponad kilometrowym nabrzeżu Oławy kosztowała blisko 15 mln złotych, w tym pięć milionów pochodzi z dofinansowania z UE. Wykonawca: Zarząd Inwestycji Miejskich. Fot. Janusz Krzeszowski
/ Inwestycja na ponad kilometrowym nabrzeżu Oławy kosztowała blisko 15 mln złotych, w tym pięć milionów pochodzi z dofinansowania z UE. Wykonawca: Zarząd Inwestycji Miejskich. Fot. Janusz Krzeszowski
/ Inwestycja na ponad kilometrowym nabrzeżu Oławy kosztowała blisko 15 mln złotych, w tym pięć milionów pochodzi z dofinansowania z UE. Wykonawca: Zarząd Inwestycji Miejskich. Fot. Janusz Krzeszowski
/ Inwestycja na ponad kilometrowym nabrzeżu Oławy kosztowała blisko 15 mln złotych, w tym pięć milionów pochodzi z dofinansowania z UE. Wykonawca: Zarząd Inwestycji Miejskich. Fot. Janusz Krzeszowski
/ Inwestycja na ponad kilometrowym nabrzeżu Oławy kosztowała blisko 15 mln złotych, w tym pięć milionów pochodzi z dofinansowania z UE. Wykonawca: Zarząd Inwestycji Miejskich. Fot. Janusz Krzeszowski
/ Inwestycja na ponad kilometrowym nabrzeżu Oławy kosztowała blisko 15 mln złotych, w tym pięć milionów pochodzi z dofinansowania z UE. Wykonawca: Zarząd Inwestycji Miejskich. Fot. Janusz Krzeszowski
/ Inwestycja na ponad kilometrowym nabrzeżu Oławy kosztowała blisko 15 mln złotych, w tym pięć milionów pochodzi z dofinansowania z UE. Wykonawca: Zarząd Inwestycji Miejskich. Fot. Janusz Krzeszowski
/ Inwestycja na ponad kilometrowym nabrzeżu Oławy kosztowała blisko 15 mln złotych, w tym pięć milionów pochodzi z dofinansowania z UE. Wykonawca: Zarząd Inwestycji Miejskich. Fot. Janusz Krzeszowski
/ Inwestycja na ponad kilometrowym nabrzeżu Oławy kosztowała blisko 15 mln złotych, w tym pięć milionów pochodzi z dofinansowania z UE. Wykonawca: Zarząd Inwestycji Miejskich. Fot. Janusz Krzeszowski

Inwestycja za 15 mln zł na Przedmieściu Oławskim

Zagospodarowanie nabrzeży Oławy to kluczowy projekt w procesie rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego. Inwestycja na ponad kilometrowym nabrzeżu Oławy kosztowała blisko 15 mln zł, w tym pięć milionów pochodzi z dofinansowania z UE. Wykonawca: Zarząd Inwestycji Miejskich.

Prądzyńskiego

Przebudowa, rozbudowa i remont oficyny przy ul. gen. Prądzyńskiego 39a wraz z zagospodarowaniem terenu oraz podwórka pomiędzy ul. Prądzyńskiego i Kościuszki. Koszt inwestycji: 8 mln 754 tys. z dofinansowaniem z RPO WD 2014-20.

Wykonawca: Zarząd Inwestycji Miejskich.

Wykonawca: Zarząd Inwestycji Miejskich.

– Rozbudowano budynek oficyny. Przygotowano m.in. 4 sale spotkań przeznaczone na aktywność społeczną, sąsiedzką, edukacyjną, ruchową i kulturalną. Powstanie tam wielofunkcyjne miejsce aktywności społeczności lokalnej.