100 dni prezydentury Jacka Sutryka

Pierwsze 100 dni urzędowania prezydenta Jacka Sutryka to blisko 600 spotkań z ponad 6 tysiącami mieszkańców Wrocławia. To również realizacja pierwszych 100 prac zapowiedzianych na początku prezydentury. Wrocław to nasza wspólna sprawa.

Redakcja www.wroclaw.pl 2019-02-28 10:27:47

100 prac na 100 dni

– Bierzmy się do pracy – tak podsumował swoje wystąpienie podczas zaprzysiężenia w listopadzie 2018 r. nowy prezydent Wrocławia. W pierwszych dniach urzędowania Jacek Sutryk wyznaczył priorytety swojej pracy. Są to społeczeństwo, mobilność, środowisko, planowanie oraz zarządzanie miastem.

W 100 pracach wyznaczonych na pierwszych 100 dni prezydentury znalazły się zadania związane z każdym z tych priorytetów. Wiele z nich polegało na zainicjowaniu procesów, niektóre dotyczyły ogłoszenia lub przeprowadzenia przetargów.

Dla rodzin

Każdego roku rodzi się we Wrocławiu ok. 10 tys. dzieci. Od stycznia 2019 r. każde z nich otrzymuje Wyprawkę Wrocławską. To m.in. informator i część prezentowa (list gratulacyjny, kocyk, maskotka, body, pierwsza książeczka do czytania, karta do Miejskiej Biblioteki Publicznej).

Od początku 2019 r. wydano ponad 570 wyprawek.

Na dodatkowe wsparcie finansowe będą mogły liczyć także rodziny wieloraczków (to ok. 50 rodzin rocznie). „Miejskie becikowe”, czyli program Wsparcie na Starcie, trafi pod głosowanie Rady Miejskiej w marcu.

W ostatnim czasie otwarto również dwie nowe szkoły rodzenia, powstały dwa kluby ojca i cztery kluby rodzica. Rozpoczęto budowę nowego żłobka przy ul. Sygnałowej na Jagodnie. Będzie tam miejsce dla 220 dzieci, a zakończenie inwestycji zaplanowano na wiosnę 2020 r.

galeria

Dla seniorów

Powołano Rzecznika Seniora i Opiekuna, do zadań którego należy m.in. interwencje w sprawach osób starszych i informowanie właściwych organów o nieprawidłowościach, reprezentowanie seniorów i ich opiekunów oraz pomoc w postaci poradnictwa, w tym psychologicznego i prawnego.

Na realizację kolejnych programów dla seniorów mają pozwolić m.in. środki z nowego Wrocławskiego Funduszu Senioralnego, który ma docelowo wynieść 4 mln zł. 

Jednym z programów jest uruchomiony niedawno Senioralny Fundusz Wyjazdowy, w ramach którego można już składać wnioski na wycieczki krajowe i zagraniczne. Aby skorzystać z dofinansowania wystarczy wniosek i uchwała rady osiedla lub udział w konkursie dotacyjnym. Wcześniej należy zebrać grupę min. 25 uczestników w wieku 60+.

– 3200 seniorów powyżej 75. roku życia zgłosiło się do pilotażowego programu Taxi Senior, który pozwala bezpłatnie i szybko dojechać do przychodni, czy urzędu miejskiego.

Bezpieczeństwo

W 2019 r. zwiększono budżet wrocławskiej Straży Miejskiej. To pozwoli na zwiększenie płac oraz zatrudnienie dodatkowych strażników. Na wrocławskich osiedlach pojawi się dodatkowo co najmniej 48 funkcjonariuszy, którzy pracują już w rejonie Śródmieścia, Nadodrza i Ołbina. Strażnicy miejscy na osiedlach mają współpracować z dzielnicowymi policji oraz wspierać działania rad osiedli.

Dodatkowo całodobowy posterunek Straży Miejskiej ma zostać ulokowany w Sukiennicach 12, czyli w Centrum Kierowania SM Wrocławia.

Zaczęła też działać Wrocławska Akademia Pierwszej Pomocy. Jej celem jest podnoszenie kompetencji mieszkańców Wrocławia w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz promocja właściwych zachowań i reakcji w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Do końca czerwca zaplanowano 10 prezentacji tematycznych, spotkanie w kinie, 2 szkolenia instruktorskie oraz 10 szkoleń czterogodzinnych z udzielania pierwszej pomocy, podczas których można się nauczyć, jak zachować się między innymi w przypadku zadławienia, zawału serca, napadu drgawkowego lub złamania.

– Wsparcie otrzymał także Ekopatrol, czyli oddział Straży Miejskiej ds. ochrony środowiska, w postaci samochodu przeznaczonego do pracy w trudnym terenie.

Jeden bilet na wszystkie linie

1 września 2019 r. powinny zniknąć bilety jednorazowe na linie pospieszne, nocne oraz podmiejskie. Zastąpi je jeden bilet jednorazowy na wszystkie linie.

– Bilet jednorazowy na wszystkie linie ma kosztować 3,40 zł normalny oraz 1,70 zł ulgowy. To założenia projektu nowej uchwały przygotowanej przez prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Po zakończeniu konsultacji projekt uchwały zostanie przekazany na sesję Rady Miejskiej 21 marca. Po zgodzie radnych zmiany zaczęłyby obowiązywać od września tego roku.

Komunikacja

Torowiska do remontu, więcej wydzielonych tras dla autobusów i tramwajów – to priorytety dla komunikacji miejskiej. Tylko w tym roku na remonty torowisk miasto przeznaczy 37 mln złotych.

Zgodnie z zaleceniami dokumentu najpilniejszymi do wykonania w 2019 roku zadaniami są:

  • zakup i wymiana dwóch rozjazdów i skrzyżowania torowego na pl. Legionów;
  • remont torowiska w ul. Ślężnej – od ul. Wiśniowej do ul. Weigla – II etap (od ul. Dębowej do ul. Weigla);
  • remont torowiska w ul. Ślężnej – od ul. Sanockiej do ul. Kamiennej i dalej od ul. Kamiennej do ul. Kuronia
  • zakup rozjazdów tramwajowych: Podwale-Sądowa-Orląt Lwowskich, Świdnicka-Piłsudskiego, Podwale-Muzealna, Świdnicka-Podwale. 

Kolejne zadania to wydzielanie torowisk i buspasy. Już podczas tegorocznych wakacji wydzielone pasy ruchu dla autobusów i pojazdów uprzywilejowanych pojawią się na ul. Krakowskiej, Podwalu i ul. Borowskiej. Rozpocznie się także projektowanie w kilku wariantach buspasa w ciągu ul. Krzywoustego (na odcinku 1300 m od zjazdu z osiedla Psie Pole do ulicy Brücknera).

galeria

Stop smog

Urząd Miejski Wrocławia podpisał umowę z Politechniką Wrocławską na badania dotyczące sposobu ogrzewania różnych typów budynków na terenie całego miasta. Badania pozwolą m.in. oszacować liczbę „kopciuchów”, ilość źródeł ciepła, jakie muszą zostać wymienione, jak i zaplanować proces samej wymiany, w zależności od typu i lokalizacji obiektu oraz formy jego własności.

Dodatkowo powołani zostali doradcy energetyczni, którzy poradzą, jak wymienić stary piec na ekologiczne ogrzewanie i gdzie szukać dofinansowania. Wsparcie można uzyskać np. z miejskiego programu KAWKA+, którego budżet w 2019 r. zwiększono do 15 mln zł. Pierwszy punkt konsultacyjny doradców energetycznych rusza 28 lutego przy ul. Hubskiej 8-16. Konsultacje zaplanowano dwa razy w tygodniu, zostaną uruchomione również specjalne numery telefonów.

Nową formą rozmowy z mieszkańcami o zieleni na ich osiedlach są spotkania „zielonego stołu”. Ich efekt to karty zieleni, czyli strategie rozwoju terenów zieleni dla każdego wrocławskiego osiedla.

W budżecie na 2019 rok zabezpieczono środki na etaty dla strażników miejskich, którzy wzmocnią Ekopatrol. Obecny zespół został doposażony w specjalistyczny sprzęt oraz w dodatkowy samochód pozwalający na pracę w trudnym terenie.

– Zakupiono również dron monitorujący miejsca trudno dostępne, np. nielegalne wysypiska odpadów, 3 kamery do monitoringu mobilnego, 2 wilgotnościomierze (badanie wilgotności drewna spalanego w piecach i kominkach), urządzenie pozwalające lokalizować miejsca nielegalnych podłączeń ścieków.

Nowe mosty Chrobrego i tramwaj na Swojczyce

Ogłoszono przetarg na budowę nowych mostów Chrobrego. Inwestycja znacząco poprawi komunikację w tym rejonie miasta. Trwają prace nad koncepcją tej trasy.

W dokumentacji przetargowej zakres inwestycji obejmuje budowę nowych mostów drogowych o przyjętych pomocniczo nazwach: Most Południowy (most nad Kanałem Przeciwpowodziowym) i Most Północny (most nad Kanałem Żeglugowym), wraz z powiązaniem ich z sąsiednimi ulicami, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 oraz budową i/lub przebudową sieci: gazowej, wodnej, kanalizacji deszczowej, MTTK, elektroenergetycznych wraz z oświetleniem.

Most Południowy będzie miał 153,51 m długości całkowitej. Z kolei Północny będzie o długości całkowitej 75,30 m. 

Co istotne, nowe mosty Bolesława Chrobrego będą budowane wraz torowiskiem.

Od momentu podpisania umowy wykonawca będzie miał 16 miesięcy na zakończenie zadania. 

galeria

Pieszy Wrocław

W trakcie projektowania jest fragment pieszo-rowerowej Promenady Krzyckej o długości ok. 3 km – od ul. Ślężnej do ul. Bardzkiej. Docelowo dawny trakt Hugona Richtera ma mieć ok. 7,5 km długości i łączyć ulicę Grabiszyńską przy placu Srebrnym z ulicą Gazową przy Wzgórzu Tarnogajskim.

– Wrocław będzie bardziej przyjazny pieszym. Ogłoszono już przetarg na remont 5 km chodników na osiedlach. Remontowane są również  przejścia dla pieszych.

Rowerowy Wrocław

Wrocław chce być nadal liderem programów rowerowych w Polsce. Budowane są nowe trasy dla jednośladów, a w miejscach, które mogą wskazać mieszkańcy – parkingi czy wiaty rowerowe.

W najbliższych latach trasy rowerowe powstaną między innymi na ulicach: Wyszyńskiego, Piaskowej, Janickiego, św. Katarzyny, Kraińskiego, Na Grobli, Walońskiej, Karkonoskiej, Hubskiej, Swobodnej, Żmigrodzkiej czy Dworcowej. Dalsze inwestycje rowerowe oraz rozszerzanie sieci tras rowerowych mają pozwolić na to, by wszystkie wrocławskie osiedla były skomunikowane drogami rowerowymi z centrum.

Największą – po otwartej pod koniec 2018 r. cyklostradzie wzdłuż ul. Grabiszyńskiej – inwestycją rowerową planowaną w najbliższych latach będzie Promenada Krzycka, czyli 7,5-kilometrowa trasa pieszo-rowerowa wzdłuż kolejowej obwodnicy towarowej.

Ponad tysiąc stojaków i wiaty dla rowerów pojawią się we Wrocławiu jeszcze w tym roku. W najbliższych tygodniach startuje, w rozbudowanej formie, Wrocławski Rower Miejski – to już 2000 rowerów i 200 stacji. 

Poza standardowymi rowerami IV generacji mieszkańcy Wrocławia będą mogli skorzystać z 65 rowerów niestandardowych (rowery familijne typu cargo, tandemy, rowery elektryczne, rowery typu składak i handbike), w tym 35 rowerów dziecięcych. 

galeria

#WrocławBliżejDomu

W ramach podsumowania pierwszych 100 dni urzędowania prezydent podziękował za wsparcie oraz aktywność mieszkańcom, nie pomijając przy tym głosów także krytycznych.

Bardzo Państwu dziękuję za tych ostatnich 100 dni. Dziękuję za Państwa obecność, za komentarze, także za krytyczne uwagi. To były bardzo inspirujące dni. Wrocław pięknie się zmienia i będzie ten Wrocław się zmieniał dla nas wszystkich, ale jest jeden warunek — musicie mi w tym Państwo pomóc i o to wsparcie bardzo proszę. Bo pamiętajmy, Wrocław to nasza wspólna sprawa.

Podsumowanie wszystkich wyznaczonych na pierwsze 100 prac na 100 dni urzędowania prezydenta Jacka Sutryka znajduje się na stronie www.sutryk.pl. Tam także można znaleźć opisy konkretnych zadań wraz z wynikami ich realizacji.

Strona będzie aktualizowana o informacje z dalszych postępów prac oraz o realizację projektów dopiero zainicjowanych.