Zgłoszenie projektu nr 32 do WBO 2017

Dot. przyjęcia

2017-01-02 11:23:12
32

Zgłoszony projekt

Wzgórze Tarnogajskie - lokalne centrum relaksu
Projekt polega na stworzeniu koncepcji zagospodarowania wzgórza oraz jej realizacji.
Zależy nam na uporządkowaniu terenu wzgórza oraz dróg dojścia od strony ul. Gazowej. Stworzenie ścieżek spacerowych/biegowych, ustawienie ławek ze stołami i koszy na śmieci, wyznaczenie miejsc na ognisko/grilla, może także postawienie dużej altany. W miarę możliwości oświetlenie wzgórza i drogi dojścia do niego.
rejonowy (wybrany rejon: 7)

Koszty

750000 zł

Inne

NIE

Lokalizacja na mapie

Wybrane punkty na mapie:

Wzgórze Tarnogajskie (ul. Ziębicka)

Załączniki

Nazwy załączników zostały zmienione ze względów bezpieczeństwa.