Nr projektu. 89

Asfaltowa nawierzchnia i chodnik na łączniku ulic Balzaka i Tynieckiej, na Oporowie [WBO. 2018]

Głosów: 259

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina)

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki nr 2/2 AM-12 obręb Oporów może być zrealizowany tylko w formie ciągu pieszo-rowerowego. Szacunkowy koszt inwestycji to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki nr 2/2 AM-12 obręb Oporów może być zrealizowany tylko w formie ciągu pieszo-rowerowego. Szacunkowy koszt inwestycji to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Obecnie łącznik jest dziurawą drogą gruntową, a przez to bardzo niewygodną do korzystania dla pieszych, rowerzystów i kierowców. Szerokość traktu umożliwia utworzenie chodnika i z tego względu warto dla wygody mieszkańców położyć tam asfaltową nawierzchnię.

Elementy projektu

Asfaltowa nawierzchnia na łączniku ulic Tynieckiej i Balzaka
Chodnik o szerokości co najmniej 1 metra, wzdłuż tego łącznika

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 10: Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Oporów

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

259

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 243
Papier 16

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 140
Mężczyźni 119

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.