Nr projektu. 82

Rondo Reagana na poziomie! Budowa peronów na Rondzie Reagana. [WBO. 2018]

Głosów: 2 391

Kategoria: komunikacja zbiorowa

Budżet zweryfikowany: 1 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wyniesienia peronów od strony ul. Norwida (w obie strony) - nie występuje tam druga szyna. Koszt wyniesienia dwóch peronów od strony ul. Norwida - 1 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wyniesienia peronów od strony ul. Norwida (w obie strony) - nie występuje tam druga szyna. Koszt wyniesienia dwóch peronów od strony ul. Norwida - 1 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 82 i 83.

Uzasadnienie

Rondo Reagana to jeden z ważniejszych węzłów przesiadkowych. Niestety, niska krawędź przystanków utrudnia wsiadanie osobom starszym, niepełnosprawnym czy rodzicom z wózkami dziecięcymi. Przez to wsiadanie i wysiadanie pasażerów trwa dłużej - tracimy na tym WSZYSCY! Dość niewygodnej wspinaczki do autobusu czy tramwaju!

Jest to kontynuacja projektu WBO 2016 nr 82 oraz 46 z 2017 roku. W poprzedniej edycji projekt uzyskał 1800 głosów, co wskazuje na spore zainteresowanie mieszkańców sprawą wygodnego wsiadania na tym ważnym punkcie przesiadkowym.

Postulowane zmiany to podniesienie o min. 25 cm peronów po wschodniej stronie (2 peronach od strony ul. Norwida) by szczelina między wsiadaniem była jak najmniejsza.

Elementy projektu

Budowa peronów i podniesienie krawędzi chodników

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Plac Grunwaldzki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 391

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 553
Papier 838

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 349
Mężczyźni 1 042

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.