Nr projektu. 613

Budowa zielonego łącznika Perkusyjna - Ubocze [WBO. 2018]

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zgłoszony: 250 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Lider projektu: Mariusz Tokarz

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Szerokość pasa drogowego (ok. 3,0m) jest zbyt mała do zapewnienia dojazdu i dojścia. Ponadto na wskazanym terenie nie ma ustalonego mpzp.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Szerokość pasa drogowego (ok. 3,0m) jest zbyt mała do zapewnienia dojazdu i dojścia. Ponadto na wskazanym terenie nie ma ustalonego mpzp.

Uzasadnienie

Łącznik między ul. Perkusyjną i ul. Ubocze to zaniedbany 140 metrowy odcinek miasta zdegradowany po inwestycjach jakie miały miejsce w okolicy na przestrzeni ostatnich lat. Miejsce to mimo swojego fatalnego stanu jest licznie uczęszczane przez mieszkańców, stanowi m.in jedną z alternatywnych dróg na dwa osiedla developerskie, do okolicznych dyskontów, ogródków działkowych, placówek edukacyjnych typu żłobek, przedszkole i inne. Służy również licznym mieszkańcom do spacerów w kierunku Lasu Strachocińskiego, w okolice doliny Widawy i inne tereny zielone w okolicy. Odcinek ten umożliwia również dotarcie do stacji kolejowej Wrocław Wojnów skąd od roku regularnie kursuje pierwsza linia Miejskiej Kolei Aglomeracyjnej.

Projekt zakłada budowę na wskazanym odcinku utwardzonej drogi dla pojazdów do 3,5 tony z jednym kierunkiem ruchu w relacji ul. Perkusyjna - ul. Ubocze wraz z budową progów zwalniających. Budowę ciągu pieszo - rowerowego oraz nasadzenia zieleni, w tym drzew, dodatkowo montaż kubłów na śmieci i ławek z oparciem, aby nadać mu również charakter wypoczynkowy.

Kosztorys:

Budowa drogi o charakterze lokalnym z jednym pasem ruchu
140m x 2,7m = 378 m2 x 350 zł = 132 300 zł
Budowa ciągu pieszo – rowerowego
140m x 2,0m = 280 m2 x 250 zł = 70 000 zł
Nasadzenie drzew i krzewów
Drzewa 10 szt x 800 zł = 8 000 zł
Krzewy – 200 szt x 22 zł = 2200 zł
Montaż ławek z oparciem
3 szt x 1500 zł = 4500 zł
Montaż koszy
3 szt x 350 zł = 1050 zł
Budowa progów zwalniających
2 szt x 6000 zł = 12 000 zł

Łącznie – 230 050 zł
Pozostały budżet z puli 250 000 czyli kwota 19 950 zł z wykorzystaniem na uporządkowanie terenu

Elementy projektu

Budowa drogi o charakterze lokalnym z jednym pasem ruchu
Budowa ciągu pieszo - rowerowego
Nasadzenie drzew i krzewów
Montaż koszy na śmieci i ławek
Budowa progów zwalniających

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: Łącznik w ciągu ul. Perkusyjnej do ul. Ubocze

Osiedle: Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Kontakt z liderem projektu