Nr projektu. 610

Łączymy Promenadę Staromiejską - przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez ul. Piotra Skargi [WBO. 2018]

Głosów: 529

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Lider projektu: Aleksander Obłąk

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Promenada Staromiejska służy wrocławianom do spacerów, dojazdów do pracy czy rekreacji. W ostatnich latach zrobiono sporo, by trasa ta była wygodna, jednak wciąż brakuje kilku ważnych elementów.

Jednym z nich jest przejście przez ul. Piotra Skargi, przy Wzgórzu Partyzantów. Powinna tutaj istnieć zwykła "zebra" z przejazdem rowerowym, podobna do tych łączących inne odcinki Promenady na ul. Krupniczej i Świdnickiej.

Sygnalizacja na przejściu powinna być zsynchronizowana ze światłami na sąsiednich skrzyżowaniach (przy Podwalu i przy ul. Teatralnej).

W zakresie inwestycji należy przewidzieć: wyznaczenie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów w ciągu Promenady oraz dodatkowo połączenie ul. Nowej bezpośrednio z okolicą pomnika Kopernika ("wygięty" przejazd rowerowy, bez konieczności pokonywania świateł na ul. Teatralnej).

Elementy projektu

Zaprojektowanie i budowa przejścia i przejazdu

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Stare Miasto

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

529

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 443
Papier 86

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 270
Mężczyźni 259

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.