Nr projektu. 600

Schrońmy się w schronie na Ludowej! [WBO. 2018]

Kategoria: zabytkowe

Budżet zgłoszony: 60 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Projekt zabytkowy: do 100 000 zł

  • Projekt zabytkowy
  • Lider projektu: Renata Piwko-Wolny

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Kwota 100 000 zł nie starczy na realizację zadania. Nie da się w tej kwocie przystosować budynku do użytku.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ zakres wskazany we wniosku przekracza 100 000 zł.

Uzasadnienie

Na granicy osiedli Strachocin i Swojczyce jest dobrze zachowany schron. Obiekt ten jest bardzo ciekawy, konstrukcja została wykonana w 1914 roku, w pierwszych dniach IWŚ. Schron i jego konstrukcja jest nietypowa. W Polsce poza kilkoma takimi schronami z Wrocławia, zachowane są jeszcze dwa w Poznaniu. W schronie zachowała się większość elementów stalowych. Z informacji Wrocławskiego Stowarzyszenia Fortyfikacyjnego wynika, że we Wrocławiu tylko trzy schrony są dobrze zachowane, i w dodatku to są trzy najlepiej zachowane w Polsce. W środku mieściło się 60 żołnierzy, zasadnicze pozycje bojowe. Z wnętrza obiektu, można było się kontaktować ze światem zewnętrznym systemem rur głosowych albo telefonem. Schron posiadał własną wentylację mechaniczną oraz ogrzewanie pojedynczym piecykiem. W tej chwili w schronie brakuje paru elementów, w tym pary drzwi stalowych (przeciwpodmuchowych). Schron został podczas remontu wałów odsłonięty i oczyszczony, wybrukowano jego otoczenia kostką brukową - co bardzo ułatwi proces rewitalizacji. Niestety aby przywrócić mu świetność należy uzupełnić brakujące elementy stalowej konstrukcji wewnętrznej, przeprowadzić prace ogólnobudowlane wewnątrz, zestawić przyłącze elektryczne i rozprowadzić oświetlenie w obiekcie, zamontować drzwi, wykonać makietę historyczną i tablicę informacyjną.
Obiekt po rewitalizacji będzie istotnym elementem na historycznej mapie Wrocławia, a także może spełniać rolę miejsca integracji społecznej podczas pikników historycznych czy inscenizacji.
Schron wyremontowany jak wskazano w projekcie, może stać się istotnym obiektem historycznym w skali kraju.
Pomoc przy rewitalizacji zaoferowało WSF, lokalnej Stowarzyszenie Grupa z Pasją, mieszkańcy i Rada Osiedla.

Elementy projektu

Opracowanie dokumentacji technicznej i projekt rewitalizacji.
Wyposażenie schronu w drzwi i dodatkowe elementy.
Remont wnętrza schronu.
Budowa przyłącza energetycznego napowietrznego.
Zabezpieczenie antywilgociowe.
Opracowanie i ustawienie makiety i tablic informacyjnych.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt zabytkowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Kontakt z liderem projektu