Nr projektu. 578

Powrót Smoków na Strachocin Swojczyce Wojnów - mural artystyczny. [WBO. 2018]

Kategoria: zabytkowe

Budżet zgłoszony: 20 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Projekt zabytkowy: do 100 000 zł

  • Projekt zabytkowy
  • Lider projektu: Renata Piwko-Wolny

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ dla wskazanego zakresu brakuje dokumentacji według której można byłoby odtworzyć mural.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ dla wskazanego zakresu brakuje dokumentacji według której można byłoby odtworzyć mural.

Uzasadnienie

Na osiedlu Strachocin-Swojczyce-Wojnów nie odnajdziemy zbyt wielu śladów przeszłości. Osiedla stanowiły jeszcze kilkadziesiąt lat temu wsie satelickie dawnego Wrocławia, więc na próżno szukać tutaj ozdobnych gzymsów, płaskorzeźb czy pomników. Ale nie znaczy to wcale, że można nas wykluczyć z procesu WBO Historia.
Jednym z elementów historii osiedla był przed wojną wizerunek smoków przy smoczej studni, umiejscowiony na budynku przy obecnej ul. Strachocińskiej. W budynku tym mieściła się kawiarnia Kaffeehaus-Drachenbrunn, która funkcjonowała aż do II WŚ. Starsi mieszkańcy Wojnowa pamiętają jeszcze pozostałości tego malowidła, zniszczonego ostatecznie przy odbudowanie budynku.
Wizerunek smoków i smoczej studni, nawiązywała do nazwy historycznej naszych osiedli (dawniej wsi). Przed II wojną światową nosił niem. nazwy: do 1937 Strachate, a potem do końca wojny Drachenwald ("Smoczy Las") albo Drachenbrunn. Nawiązuje także do legendy wrocławskiej "Legenda o Smoku Strachocie", która jest niezwykle żywa nie tylko wśród lokalnej społeczności, ale i wrocławian.
Wizerunek chcemy wykonać w formie artystycznego murala naściennego. Sam projekt i wykonanie możemy powierzyć (lub włączyć w proces) lokalne Stowarzyszenie, które wykonywała podobne murale artystyczne.
Ponieważ budynek na którym było malowidło jest w tej chwili prywatną własnością, proponujemy aby odtworzyć go na Swojczyckiej 118. Budynek ten jest wyremontowany, z nową elewacją, z nadzorem konserwatorskim, należy do Gminy Wrocław (mieści sie w nim Rada Osiedla) - co proces ułatwi.Wystarczy tylko wykonać projekt i przygotować podłoże pod wykonanie murala. Należy nadmienić, że budynek Swojczycka 118 ma takie same korzenie jak Kaffeehaus- tu także była przedwojenna karczma - spójność koncepcji.

Elementy projektu

Wykonanie projektu
Przygotowanie podłóża
Wykonanie murala z wizerunkiem smoków i smoczej studni
Wykonanie tablicy z opisem

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt zabytkowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Załączniki

Kontakt z liderem projektu