Nr projektu. 477

Ciąg pieszo-jezdny wzdłuż ul. Sudeckiej [WBO. 2018]

Głosów: 287

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 700 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek)
  • Lider projektu: Witold Piotrowski

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 700 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację to 700 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Pomiędzy pasami ruchu na ul. Sudeckiej (od pl. Powstańców Śląskich do al. Wiśniowej) znajduje się obecnie ciąg pieszy, który jest przerwany na wysokości ul. Sztabowej. Proponuje się stworzenie w tym rejonie ciągu pieszo-jezdnego z przejściem/przejazdem przez skrzyżowanie z ul. Sztabową oraz przez pl. Powstańców Śląskich i połączenie z istniejącą drogą rowerową przebiegającą wzdłuż al. Wiśniowej i ul. Powstańców Śląskich.

Elementy projektu

Ciąg pieszo-jezdny wzdłuż ul. Sudeckiej

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 9: Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek

Lokalizacja szczegółowa: Ciąg pieszo-jezdny o szer. 3m i długości 400m: 3x400x270zł=324 tys zł 3 przejścia dla pieszych/przejazdy dla rowerzystów: 3x1000+3x1000=6 tys zł

Osiedle: Powstańców Śląskich

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

287

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 287
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 153
Mężczyźni 134

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.