Nr projektu. 467

Psie Pole dla ludzi [WBO. 2018]

Głosów: 584

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Pawłowice, Psie Pole-Zawidawie)

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Psie Pole w zastraszającym tempie traci drzewa i zamienia się w betonowo-granitową pustynię. Nieliczne nasadzenia nie rekompensują strat. Potrzebujemy zieleni chroniącej przed spalinami, kurzem, szkodliwymi pyłami i hałasem, poprawiającej fatalną jakość powietrza i mikroklimat.
Od lat 50. XX w. prosimy o toaletę publiczną. Wciąż jej nie ma.
Co trzeba zrobić?
Na terenach gminy przylegających do głównych ulic (Krzywoustego – Bierutowska do stacji PKP) należy:
- Zadbać o stare drzewa - przeprowadzić zabiegi poprawiające ich kondycję, usunąć jemioły.
- Zadbać o tereny zielone - w obrębie terenu wyznaczonego przez ulice: Sycowska – Sobieskiego – Bierutowska do stacji PKP. Wykonać nasadzenia.
- Powiększyć tereny zielone w obrębie przystanku w stronę centrum przy rondzie. Tu bardzo brakuje drzew i wyższych krzewów. Czekający na przystanku nie mają gdzie się schronić przed słońcem. W miejsce drzewa wyciętego podczas remontu nie posadzono nic. Wykonać nasadzenia.
- Zniwelować niekorzystną przewagę terenów utwardzonych nad zielonymi w obrębie rynku. Wykonać nasadzenia.
- Posadzić drzewa dostosowane wymaganiami do warunków glebowo-klimatycznych, aby rosły szybko silne i zdrowe – np. dęby czerwone, platany, drzewa tlenowe Oxytree (korzenie tych ostatnich nie kolidują z instalacjami).
- Posadzić krzewy o zróżnicowanej wysokości, w tym zimozielone.
- Posadzić pnącza, m.in. przy kamienicy obok przystanku przy rondzie. Jak wykazują badania, pnącza nie niszczą elewacji, chronią ją przed niekorzystnymi wpływami środowiska, osuszają mury, produkują tlen i pochłaniają zanieczyszczenia. Winobluszcz zajmujący 0,5 m2 gruntu i pokrywający ok. 500m2 ściany daje tyle, co 7 dużych lip.
- Zainstalować samoobsługową toaletę publiczną.
Szczegóły w załącznikach.

Elementy projektu

Nasadzenia drzew
Nasadzenia krzewów
Nasadzenia pnączy
Toaleta publiczna
Zmiana nawierzchni z utwardzonej na biologicznie czynną

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 5: Pawłowice, Psie Pole-Zawidawie

Lokalizacja szczegółowa: Tereny należące do gminy Wrocław i przylegające do głównych ulic wyznaczających główną oś osiedla (Krzywoustego - Bierutowska do stacji PKP).

Osiedle: Psie Pole-Zawidawie

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

584

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 567
Papier 17

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 347
Mężczyźni 237

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.